15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Panie Pułkowniku - Dziękujemy!

   W miniony piątek 15 czerwca br. w Rzeszowie w obecności Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesława Kukuły oraz Wojewody Podkarpackiej dr Ewy Leniart miało miejsce przekazanie obowiązków Dowódcy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej przez płk dypl. Arkadiusza Mikołajczyka dotychczasowemu Zastępcy Dowódcy 3PBOT ppłk. Witoldowi Bubakowi.

   Decyzją Ministra Obrony Narodowej płk dypl. Arkadiusz Mikołajczyk został skierowany do dalszego pełnienia służby w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w Warszawie. Pułkownik Mikołajczyk pełnił obowiązki dowódcy 3PBOT od 16 sierpnia 2016 r. Jego doświadczenie, które zdobył na stanowiskach służbowych m.in. w jednostkach wojskowych w Kłodzku i Świętoszowie, a także na misji w Afganistanie i 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu sprawiły, że mimo tego, iż w nazwie podkarpacka brygada ma liczbę trzy to tak naprawdę jest Pierwszą w piątym rodzaju Sił Zbrojnych RP, która wytycza kierunki działania.

   Przez blisko 22 miesiące pierwszy dowódca i twórca 3PBOT sformował Brygadę, która liczy blisko 4,5 tys. żołnierzy zawodowych i terytorialnej służby wojskowej. Należy podkreślić, że właśnie dzięki zaangażowaniu Pułkownika Mikołajczyka dla Królewskiego Miasta Przemyśla została utworzona kompania lekkiej piechoty do działań w terenie zurbanizowanym, która obecnie wchodzi w skład 34 blp w Jarosławiu. Podziękowania w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla złożył Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Maciej J. Szeremeta.
 

 

Szanowny Pan
płk dypl. Arkadiusz Mikołajczyk
Dowódca 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

 

         W imieniu mieszkańców Przemyśla oraz własnym, pragnę złożyć Panu Pułkownikowi serdeczne podziękowania za ogrom pracy, wniesiony w zwiększenie możliwości obronnych naszej ojczyzny.

         Wielką niesprawiedliwością byłoby pominięcie faktu, iż w dużej mierze to dzięki Pańskiemu wysiłkowi została utworzona przemyska kompania Wojsk Obrony Terytorialnej. Jestem przekonany, że bez poparcia Pana Pułkownika, powołanie tej jednostki do życia byłoby niemożliwe. Współpraca z osobą tak oddaną sprawie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej to dla naszego Miasta ogromny zaszczyt i chluba.

         Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności w dalszej służbie Ojczyźnie. Mam nadzieję, że Pańskie zasługi zostaną docenione przez przełożonych, a także zainspirują całą kadrę Wojska Polskiego do jeszcze bardziej wytężonej pracy dla naszego Narodu.

Przemyśl, 15 czerwca 2018

 

Prezydent Miasta Przemyśla

mgr Robert Choma

 

 

Zdjęcia: Izabela Fac - Kancelaria Sejmiku Województwa Podkarpackiego / PUW
Publikacja i tekst: Maciej J. Szeremeta WSOiZK / Damian Molter KPM

 

Opublikował: Maciej Szeremeta | Data publikacji: 17-06-2018 11:23
Modyfikował: Maciej Szeremeta | Data modyfikacji: 17-06-2018 14:07