1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wydanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wysokość zarobków z akt archiwalnych

Nazwa Karty usługi:

Wydanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wysokość zarobków z akt archiwalnych

Kogo dotyczy

Pracowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, których działalność ustała, a dokumentacja osobowo – płacowa przechowywana jest w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Czas realizacji

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wysokość zarobków z akt archiwalnych stanowiący załącznik do niniejszej karty usługi.

DOCWNIOSEK (34,50KB)

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 poz. 1040  z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.).

Dane urzędu:

Urząd Miejski w Przemyślu

Wydział Organizacyjny

Dane adresowe

Przemyśl, ul. Harcmistrz Izydory Kossowskiej 1, 37 – 700

Numery telefonów

16 675 20 98

Numery faks

16 678 64 49

Uwagi

 

Strona BIP

Miejsce składania dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, Rynek 1 – parter, pok. nr 1.

Dni i godziny

Poniedziałek, Środa - Piątek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 – 16.00

DOCWNIOSEK (34,50KB)
 

Opublikował: Anna Waszczak | Data publikacji: 15-06-2018 08:27
Modyfikował: Olga Giefert | Data modyfikacji: 15-06-2020 08:26