15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Aktualny wzór zlecenia wykonania weryfikacji technicznej budynku w ramach projektu pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Miejska Przemyśl udostępnia aktualny wzór zlecenia wykonania weryfikacji technicznej w budynku w ramach projektu pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” planowanego do realizacji w ramach poddziałań 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i 3.3.2 Redukcja emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W przypadku osób, które złożyły zlecenia weryfikacji technicznej budynku na wzorze udostępnionym w dniu 04.06.2018 r., informujemy, że nie stanowi to błędu mającego istotny wpływ na dalszy udział w projekcie.

Informujemy, że koszt wykonania weryfikacji technicznej budynku to:

  • 90 zł brutto w przypadku gdy o wymianę źródła ciepła lub przyłączenie do MPEC wnioskuje pojedynczy mieszkaniec lub
  • 350 zł brutto w przypadku gdy o wymianę źródła ciepła lub przyłączenie do MPEC wnioskuje wspólnota/spółdzielnia

Termin przeprowadzania weryfikacji technicznych w budynkach: od 16 czerwca do 7 lipca 2018 r. W kwestii ustalenia dokładnego terminu i przeprowadzenia weryfikacji technicznych w budynkach będą się z Państwem kontaktowali przedstawiciele firmy Ekosfera Energia Odnawialna Spółka z o.o.

Jednocześnie informujemy, iż na dniach na stronie internetowej www.przemysl.pl zostaną zamieszczone pozostałe wzory dokumentów (m.in. regulamin, wzór deklaracji udziału w projekcie) związanych z udziałem w projekcie „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”.

Zlecenia wykonania weryfikacji technicznej należy składać na poniższym wzorze (pliki do pobrania):

PDFZlecenie wykonania weryfikacji technicznej budynku_14.06.2018.pdf

PDFDruk polecenie przelewu_wspólnota_spółdzielnia_14.06.2018.pdf

PDFDruk polecenia przelewu_mieszkaniec_14.06.2018.pdf

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 14-06-2018 12:26