16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przypominamy o kolejnej edycji Pakietu dla średnich miast

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przypomina prowadzącym małe i średnie przedsiębiorstwa o uruchomieniu kolejnej edycji Pakietu dla średnich miast. Oferta skierowana do tego sektora dotyczy inwestycji w średnich miastach oraz na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach dwóch Programów Operacyjnych, tj. Programu Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, w ramach działania: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, który dotyczy projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych produktów poprzez wdrożenie wyników prac B+R oraz Programu Polska Wschodnia 2014 - 2020, w ramach działania: 3.2.1 Badania na rynek dotyczącego wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów.

list_A_Hamryszczak_1.jpeg

list_A_Hamryszczak_2.jpeg

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 11-06-2018 15:50