6 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja w Podkarpackim Centrum Nauczycieli upowszechniająca rezultaty projektów realizowanych w ramach Erasmus+ i POWER

W dniu 5.06.2018 r. w Przemyślu odbyła się wojewódzka konferencja „Projekty międzynarodowe w ramach Programu Erasmus+ szansą na rozwój uczniów i nauczycieli” zorganizowana przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu i Szkołę Podstawową nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu.

Uczestników konferencji: dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli JST oraz uczniów, licznie przybyłych (ok. 70 osób) z różnych zakątków województwa podkarpackiego, powitali pan Zbigniew Hamielec - wicedyrektor PCEN ds. Oddziału w Przemyślu oraz pani Dorota Kotuła – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu. Gościem konferencji była pani Katarzyna Kuczmenda - Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz pani Anna Kozłowska z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Gościem specjalnym konferencji była pani Iwona Karkliniewska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ z Warszawy, instytucji odpowiedzialnej za wdrożenie tego programu w Polsce. W swoim wystąpieniu  przybliżyła założenia programu Erasmus+, który daje szansę  i duże możliwości rozwoju społecznego w wymiarze europejskim. Podsumowała także dotychczasowe działania podjęte w ramach programu w Polsce i województwie podkarpackim. Ważnym wydarzeniem była inauguracja w województwie podkarpackim Regionalnego Punktu Informacyjnego, który będzie funkcjonował  przez najbliższe dwa lata w PCEN w Rzeszowie. Pani Iwona Karkliniewska wręczyła certyfikat Regionalnego Punktu Informacyjnego panu Grzegorzowi Nowakowskiemu – wicedyrektorowi PCEN ds. projektów unijnych, który omówił rolę i zadania PCEN w prowadzeniu Regionalnego Punktu Informacyjnego  w województwie podkarpackim.

W drugiej części konferencji pani Elżbieta Komarnicka – konsultant PCEN Oddział w Przemyślu, uwrażliwiła uczestników na ważny aspekt realizacji projektu w programie Erasmus+, jakim jest upowszechnianie jego rezultatów.

Następnie odbyła się prezentacja przykładów dobrych praktyk, w której wzięły udział następujące placówki:

 

Akcja KA1 Mobilność kadry edukacyjnej

 • Sektor EDUKACJA SZKOLNA
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu, projekt KA1 pt. „Nabywanie i podnoszenie kompetencji z języka angielskiego kadry edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu” (2016-2018) realizowany w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w Programie Operacyjnym „Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020” – Anna Wawrzynów, Dorota Kotuła
 • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddz. Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Mielcu, projekt KA1 pt. „Next step - ICT w pracy nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 11 w Mielcu” (2016-2018) – Elżbieta Wyparło
 • Szkoła Podstawowa im. M. J. Piłsudskiego w Horyńcu Zdrój, projekt KA1 pt. „School problem? No problem! - Innowacyjne metody pracy z uczniem gwarancją sukcesu” (2018-2020) – Ewa Chomańska

   

 • Sektor KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE
 • Zespół Szkół nr 1 im. K. Adamieckiego w Sanoku, projekt KA1 „Szkolenie kadry i staże dla uczniów w Irlandii drogą do nowej koncepcji pracy Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku” (2017-2018) – Renata Gromek
 • Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie, projekt KA1 „Akademia Mobilności” (2016-2018) - Agnieszka Depowska
 • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, projekt KA1 „Europejskie praktyki EUROSUKCES” (2016-2018) – Bogusław Bielak

   

Akcja KA2 Partnerstwa strategiczne

 • Sektor EDUKACJA SZKOLNA
 • Przedszkole Publiczne w Kraczkowej, projekt KA2 pt. „Creating, experimenting and cooperating - improving practices in Early Childhood Education” (2017-2019) – Karolina Witek
 • Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie, projekt KA2 pt. „Graj ze mną i ucz mnie, tradycja i nowoczesność w aktywizującym nauczaniu” (2015 – 2018) –Matylda Gronicka, Alicja Szepelak
 • Zespół Szkół im. ks. prałata płk. T. Dłubacza w Birczy, projekt KA2 pt. „R.E.S.P.E.C.T. (Respectful European Schools Pursue Equality & Cultural Tolerance)” (2016 – 2018) – Barbara Kropieniewicz, Tamara Ryzner
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Baszni Dolnej, projekt KA2 pt. „Fostering Motivation to Competence Development” (2016-2018) – Magdalena Frant - Kornaga, Łukasz Soroń, Edyta Hass
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. płk. K. Iranka Osmeckiego w Zespole Szkół w Pstrągowej, projekt KA2 pt. „Money Matters” (2017-2019) – Natasza Kula
 • Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Stubnie, projekt KA2 pt. „Engagement Equals Inclusion for All” (2016 – 2019) –Bożena Kaczmarczyk, Daniel Zielenkiewicz
 • III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Rzeszowie, projekt KA2 pt. „Health And Fitness For Healthy Future” (2016-2018) – Joanna Zielińska
 • Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, projekt KA2 pt. "Un homme sain dans un environnement sain" (2017-2019) – Magdalena Baran
 • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, projekt KA2 pt. „Tradycje bez granic. Podróż wokół regionalnych kultur” (2017-2019) – Alicja Świder
 • Sektor KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE
 • Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, projekt KA2 pt. „Rozwijanie profesjonalizmu” (2016-2017) - Maciej Kazimirowicz, Agnieszka Kaniuczak

Podczas wystąpień prelegenci przybliżyli cele swoich projektów i pochwalili się osiągniętymi rezultatami. Zachęcali do pisania projektów i aplikowania o środki z programu Erasmus+ i PO WER, pomimo tego, że wymaga to od nauczycieli dużego zaangażowania, poświęcania dodatkowego czasu oraz wysiłku.

Uczestnicy konferencji mieli także możliwość przyjrzenia się różnym formom upowszechniania rezultatów, gdyż oprócz wystąpień i prezentacji multimedialnych, można było obejrzeć interesujące tablice ekspozycyjne, banery, plakaty, przewodniki, poradniki i wiele innych produktów powstałych w ramach projektów. Wszystkie prezentacje, które przygotowały szkoły będą dostępne na stronie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rezszowie.

Konferencja pokazała jak gęsta jest sieć bezpośrednich, międzynarodowych kontaktów naszych podkarpackich szkół, chociażby tylko na przykładzie szkół uczestniczących w spotkaniu. Była to naprawdę doskonała okazja na wymianę doświadczeń i zainspirowanie się nowymi, ciekawymi  pomysłami na projekty w programie Erasmus+.

 

Anna Wawrzynów

Opublikował: Paweł Bugera | Data publikacji: 08-06-2018 10:40
Modyfikował: Paweł Bugera | Data modyfikacji: 08-06-2018 10:40