16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Protokół z kontroli doraźnej w Niepublicznym Żłobku "OMNIBUSEK"

PDFProtokół z kontroli.pdf
PDFWystąpienie pokontrolne.pdf
 

Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) dokonano wyłączenia w BIP jawności treści zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym i Protokole kontroli doraźnej.

Podstawa prawna wyłączenia jawności: ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). Podmiot w zakresie, którego dokonano wyłączenia: pracownicy, przedsiębiorca.

Anonimizacji dokonała: Marta Maj-Urban, Urząd Miejski w Przemyślu

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 05-06-2018 07:45