7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PARR podsumowała II edycję projektu pt. "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie"

30 maja  br. odbyło się spotkanie podsumowujące II edycję projektu pt. „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Spotkanie otworzył Kamil Niklewicz - Prezes Zarządu PARR S.A., następnie Beata Chudzik - Koordynator projektu oraz Agnieszka Muzyczka - Asystent Koordynatora przedstawiły rezultaty projektu. Podczas spotkania uczestnicy projektu podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat uczestnictwa w projekcie a także powspominali swoje początki udziału w projekcie. Na zakończenie spotkania uczestnikom projektu wręczono zaświadczenia z odbycia stażu zawodowego.

 


Płatne staże odbywały się w podkarpackich przedsiębiorstwach, które zgłosiły swój akces do projektu. Staże trwały 8 miesięcy i miały na celu zdobycie przez uczestników projektu doświadczenia zawodowego adekwatnego do ukończonych przez nich szkoleń zawodowych. Uczestnikom projektu w związku z odbywaniem stażu zawodowego przysługiwały badania lekarskie, stypendium stażowe w wysokości 1750 zł brutto/miesiąc oraz zwrot kosztów dojazdu na staż.

 

parr2.jpegStaż w ramach II edycji ukończyło 34 uczestników projektu, w tym 31 podpisało umowę o pracę. Łącznie w ramach I i II edycji staż zawodowy ukończyło 63 uczestników projektu, w tym 55 uczestników projektu podpisało umowę o pracę na m.in. 3 miesiące, na min. ½ etatu. W śród uczestników projektu były osoby, które podpisały umowę o pracę na pełny etat, a także na czas nieokreślony.

 

parr1.jpeg


Ponadto każdy uczestnik projektu odbył indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. W ramach spotkań zostały zidentyfikowane potrzeby uczestników projektu oraz został opracowany Indywidualny Plan Działania. Następnie uczestnicy projektu odbyli grupowe poradnictwo zawodowe. Kolejnym etapem w projekcie były szkolenia zawodowe. Tematyka szkoleń została wybrana i dopasowana do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, na podstawie wypracowanego Indywidualnego Planu Działania oraz na podstawie wstępnego rozeznania zapotrzebowania wśród pracodawców na pracowników w określonych zawodach. Szkolenia zakończyły się egzaminem zewnętrznym. Dla wszystkich uczestników projektu przewidziane było stypendium szkoleniowe.Wszystkim stażystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w karierze zawodowej!
 

 

 

Projekt pt. „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” jest realizowany w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 04-06-2018 08:18
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 04-06-2018 08:19