TWOJE PODATKI
NA MIEJSKIE WYDATKI
sprawdź jak miasto wydaje pieniądze z Twoich podatków

Na rok 2019 liczba ludności w naszym mieście to 60 984 osób
planowane dochody MIASTA na 2020 rok to: 430 737 170 zł

Podatek CIT
Podatek CIT
2 968 000
0,69%
budżetu
Podatek PIT
Podatek PIT
63 991 026
14,85%
budżetu
Dotacje Unijne
Dotacje Unijne
12 556 075
2,91%
budżetu
Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości
36 170 000
8,40%
budżetu
Dotacje celowe i subwencje
Dotacje celowe i subwencje
254 906 734
59,19%
budżetu
Inne dochody
Inne dochody
60 145 335
13,96%
budżetu

Na co idą moje pieniądze?

zobacz jak Przemyśl dysponuje twoimi pieniędzmi z podatków w 2019 roku

Ustaw wysokość Twojego miesięcznego wynagrodzenia "na rękę" (netto)

Szacunkowy podatek, który trafia do budżetu
w przeliczeniu na
/ :

82,87
Sortowanie wg wyniku:
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
1,04 zł
LEŚNICTWO
1,04 zł
SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA
1,04 zł
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
1,04 zł
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
1,04 zł
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
1,04 zł
TURYSTYKA
1,04 zł
INFORMATYKA
1,04 zł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
1,04 zł
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
1,04 zł
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
1,04 zł
OCHRONA ZDROWIA
1,04 zł
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
1,04 zł
RÓŻNE ROZLICZENIA
1,04 zł
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1,04 zł
KULTURA FIZYCZNA
1,04 zł
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1,04 zł
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
1,04 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
1,04 zł
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1,04 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
1,04 zł
POMOC SPOŁECZNA
1,04 zł
RODZINA
1,04 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1,04 zł

Poleć stronę znajomym: