TWOJE PODATKI
NA MIEJSKIE WYDATKI
sprawdź jak miasto wydaje pieniądze z Twoich podatków

Na rok 2018 liczba ludności w naszym mieście to 61 728 osób
planowane dochody MIASTA na 2019 rok to: 383 949 600 zł

Podatek CIT
Podatek CIT
3 600 000
0.94%
budżetu
Podatek PIT
Podatek PIT
66 447 134
17.30%
budżetu
Dotacje Unijne
Dotacje Unijne
5 552 369
1.45%
budżetu
Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości
36 120 000
9.41%
budżetu
Dotacje celowe i subwencje
Dotacje celowe i subwencje
219 908 162
57.28%
budżetu
Inne dochody
Inne dochody
52 321 935
13.62%
budżetu

Na co idą moje pieniądze?

zobacz jak Przemyśl dysponuje twoimi pieniędzmi z podatków w 2018 roku

Ustaw wysokość Twojego miesięcznego wynagrodzenia "na rękę" (netto)

Szacunkowy podatek, który trafia do budżetu
w przeliczeniu na
/ :

82,87
Sortowanie wg wyniku:
LEŚNICTWO
1,04 zł
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
1,04 zł
SZKOLNICTWO WYŻSZE
1,04 zł
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
1,04 zł
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
1,04 zł
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
1,04 zł
TURYSTYKA
1,04 zł
INFORMATYKA
1,04 zł
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
1,04 zł
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
1,04 zł
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
1,04 zł
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1,04 zł
OCHRONA ZDROWIA
1,04 zł
RÓŻNE ROZLICZENIA
1,04 zł
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
1,04 zł
KULTURA FIZYCZNA
1,04 zł
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1,04 zł
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
1,04 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
1,04 zł
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
1,04 zł
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1,04 zł
POMOC SPOŁECZNA
1,04 zł
RODZINA
1,04 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1,04 zł

Poleć stronę znajomym: