6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pierwsza umowa w ramach programu „Przemyśl-ana działka”

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że została podpisana pierwsza umowa na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w ramach programu p.n. „Przemyśl-ana działka”.

Program pn. „Przemyśl-ana działka” jest programem wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, w ramach którego na terenie miasta Przemyśla oferowane są do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, na okres 99 lat, nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położone przy ulicach: Krótkiej, Sobótki, Potokowej, Pasteura, Wysockiego, Grochowskiej oraz dwie przy Krakusa. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi tylko 15% ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu, natomiast stawka procentowa opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% ceny nieruchomości gruntowej. Sposobem zagospodarowania tych nieruchomości jest ich zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie surowym zamkniętym w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Przykładowe wyliczenie ceny nabycia działki w ramach programu p.n. „Przemyśl-ana działka”: jeżeli cena nieruchomości w przetargu ustalona zostanie na kwotę np. 50.000 zł, wówczas nabywca zobowiązany będzie do zapłaty pierwszej opłaty w kwocie 7.500 zł, natomiast opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosić będzie 500 zł.

Po spełnieniu warunków określonych w uchwale nr 59/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 kwietnia 2017 r. z późn. zm. związanych m.in. z budową i zamieszkaniem w wybudowanym domu, użytkownik wieczysty nieruchomości objętej programem będzie mógł skorzystać z możliwości nabycia prawa własności nieruchomości z zastosowaniem 95% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, na poczet której zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

Przykładowe wyliczenie kosztów nabycia na własność nieruchomości: jeżeli wartość prawa własności nieruchomości wyniesie 55.000 zł, a wartość prawa użytkowania wieczystego wyniesie 45.000 zł, po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95% nabywca zobowiązany będzie do zapłaty kwoty 500 zł*.

W związku z powyższym przewidywany koszt nabycia działki na własność po 4 latach wyniesie: 10.000 zł, a nie 50.000 zł, w związku z czym zaoszczędzoną kwotę 40.000 zł może zainwestować w budowę domu**.

W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z ofertą nieruchomości planowanych do oddania w użytkowanie wieczyste w ramach programu pn. „Przemyśl-ana działka”.

Ogłoszenia o przetargach zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu http://www.przemysl.pl. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27.

 

* Przy sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na własność wartość prawa własności i użytkowania wieczystego wyceniane są przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień sprzedaży.

**Symulacja ta ma charakter wyłącznie poglądowy, ponieważ na dzień jej sporządzenia nie można przewidzieć zmian i trendów na rynku nieruchomości.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 28-05-2018 15:09