23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu - Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Przemyślu

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie organizuje spotkania informacyjno-instruktażowe dot. projektu pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu (PPWB) .

 

Realizacja projektu ma na celu dostarczenie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom usług dostosowanych do specyfiki konkretnych potrzeb w tzw. modelu popytowym. Dostęp do tych usług zostanie zapewniony poprzez elektroniczną platformę, na której przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego będą mogły zapoznać się z ofertą usługową jak również zgłaszać zapotrzebowanie na nowe usługi świadczone przez dostawców usług, w tym instytucje otoczenia biznesu. Koszty zakupu usług zostaną częściowo zrefundowane przedsiębiorcom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typu projektu 3 Profesjonalizacja usług IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

W trakcie spotkania zostanie przedstawiona koncepcja funkcjonowania PPWB oraz przekazana praktyczna wiedza dotycząca obsługi Platformy.

 

 

Spotkanie odbędzie się o godz. 10.00 w dniu 30.05.2018 r. w Hotelu Gloria przy ul. Sybiraków 31 w Przemyślu. Udział w spotkaniu należy potwierdzić na adres e-mail: do dnia 25.05.2018 r.

 

 

W sprawach organizacyjnych dotyczących spotkania, proszę o kontakt z Panią Renatą Kulik, tel. 17 747 68 49, e-mail:

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.ppwb.pl

 

 

 

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 25-05-2018 12:58