17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Niecodzienni goście w SOSW nr 2 w Przemyślu

Czy głuchoniemi w Polsce i Portugalii migają w ten sam sposób? Dlaczego tureckim gościom tak bardzo podoba się, że w Polsce jest tyle zieleni...? Na te i inne pytania odpowiadali młodzi ludzie, którzy przybyli wraz z dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Przemyślu – Zbigniewem Beresteckim do przemyskiego magistratu, w którym spotkali się z Dariuszem Łapą – Sekretarzem Miasta Przemyśla.

 

fot. A_Czereba  (2).jpeg

 

Wszystko zaczęło się od tego, iż pewnego dnia szkoła przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego z programu ERASMUS - łączącego pięć krajów – Polskę, Portugalię, Rumunię, Grecję oraz Turcję. Koordynatorkami projektu zostały Dorota Mazur i Agnieszka Wiatrowska – nauczycielki SOSW nr 2 - przemyskiej placówki edukacyjnej, w której uczą się dzieci głuchonieme i niedosłyszące. 

W owym projekcie biorą udział dwie szkoły dla dzieci niesłyszących - z Polski oraz z Turcji, pozostałe są szkołami masowymi. 

 

fot. A_Czereba  (5).jpeg

 

Główną ideą tego projektu jest wymiana kulturowa pomiędzy państwami biorącymi w nim udział. Dzielenie się tradycją, historią, kulturą, geografią oraz wymianą doświadczeń edukacyjnych. Jednak projekt ten ma  również formę integracyjną, ponieważ biorą w nim udział nie tylko dzieci niesłyszące, ale także ich słyszący koledzy(...)” – powiedziała Dorota Mazur opiekun akcji.

 

Głównym koordynatorem tego projektu jest szkoła z Bukaresztu, która jest odpowiedzialna za cały przebieg i realizację programu. Projekt ten jest o tyle wyjątkowy, że jest podzielony na pewne etapy. Pierwszym etapem były dwa szkolenia, z których pierwsze odbyło się w Turcji. Było to szkolenie informatyczne, mające na celu przygotowanie nauczycieli do realizacji programów w owym projekcie. Natomiast w tej chwili zorganizowany został u nas - w Polsce, a dokładniej w Przemyślu obóz szkoleniowy włączający także uczniów. Obóz ten ma charakter edukacyjny. Uczestnicy nie tylko bawią się, czy jeżdżą na wycieczki, ale realizują też różnego rodzaju warsztaty artystyczne, lekcje, gry i zabawy.

 

fot. A_Czereba  (17).jpeg

 

W projekcie bierze udział po siedmioro uczniów z każdego z wymienionych wyżej państw. Młodzież zwiedza nie tylko stary nadsański gród. Widzieli już Lesko i Solinę. W planie mają jeszcze wycieczki do Wieliczki, Oświęcimia i Krakowa.

 

 

 

 

 

tekst/zdjęcia: Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 24-05-2018 08:32
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 24-05-2018 08:47