16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Trwa rekrutacja do projektu „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza termin rekrutacji do projektu „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 16.05.2018 – 30.06.2018r.

 

Projekt skierowany jest do osób dorosłych, zamieszkałych teren województwa podkarpackiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie szkoleń zawodowych SOLIDWORKS oraz CNC. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety, osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby zamieszkałe na terenach wiejskich oraz osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

 

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z jednego z wybranych przez siebie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem certyfikującym (SOLIDWORKS lub CNC). Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem, w którego skład wchodzi:

  • Szkolenia – SOLIDWORKS (80h) lub CNC (140h w tym 60h zajęć teoretycznych oraz 80h zajęć praktycznych)
  • Egzaminy certyfikujące potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych - w zakresie SOLIDWORKS zakończony wydaniem certyfikatu CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) lub w zakresie CNC zakończony wydaniem certyfikatu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie
  • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
  • Profesjonalne materiały szkoleniowe
  • Catering na każdych zajęciach szkoleniowych

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

 

 

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze projektu:

RARR logo.png

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszów
pokój 311 (II piętro)
tel.: 17 86 76 232

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie:
http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/innowacyjne-techniki-projektowania-i-wytwarzania-w-branzy-lotniczej-solidworks-cnc

 

ProjektLotniczy1.jpeg

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 21-05-2018 09:16
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 21-05-2018 09:39