Konferencja prasowa Prezydenta Miasta Przemyśla

W czwartek, 17 maja w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyła się konferencja prasowa Roberta Chomy - Prezydenta Miasta  oraz jego Zastępców – Grzegorza Haydera i Janusza Hamryszczaka. Podczas spotkania gospodarze opowiedzieli o nowej odsłonie budżetu obywatelskiego oraz o szczegółach wykorzystania środków pozyskanych w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. 

 

1.jpeg

 

Na kwietniowej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Przemyśla. Powyższy projekt powstał w konsekwencji zmiany Ustawy o Samorządzie Gminnym.

 

Pojawiła się obawa, że jeśli już dzisiaj nie ustalimy zasad budżetu obywatelskiego zgodnie ze zmienionymi przepisami (które jeszcze nie weszły w życie), moglibyśmy mieć problem z uchwaleniem budżetu miasta na 2019 rok. A to dlatego, że nowe przepisy nadają budżetowi obywatelskiemu w miastach na prawach powiatu obligatoryjność, co znaczy, że musi być on częścią budżetu. Ponadto ustawodawca wskazał w jaki sposób mają być przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. ” – tłumaczył podczas spotkania Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder.

„Jednak w tej chwili już wiemy, iż kwietniowa uchwała zostanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchylona. Stanie się tak z dwóch powodów. Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej, budżet obywatelski według nowej konstrukcji narzuconej nam przez ustawodawcę, będzie obowiązkowy dla miast na prawach powiatu dopiero od  2020 roku. I dlatego też, uchwały muszą zostać podjęte w nowym stanie prawnym, czyli tym, który będzie obowiązywał od nowej kadencji. Ponadto pojawiły się zastrzeżenia do niektórych zapisów, m.in. dotyczących niewskazania w uchwale miejsc, w których mieszkańcy będą mogli oddawać swoje głosy (…)” – dodał G. Hayder.

 

Ponieważ nie ma uzasadnienia dla uchwały podjętej w kwietniu tego roku, Prezydent Miasta Przemyśla podjął decyzję o poprowadzeniu budżetu obywatelskiego według mechanizmów stosowanych w ostatnich latach. Jedyne zmiany mają dotyczyć kwot, jakie przyznawane będą zarządom osiedli. W tej chwili proponowana kwota dla osiedla wynosi 40 tys. zł. Nastąpi też zwiększenie stawki z 10 zł na 13 zł, na jednego mieszkańca. Co będzie oznaczało, że na największych przemyskich osiedlach również kwota na zadania w budżecie obywatelskim ulegnie zwiększeniu.

 

fot. Agata Czereba.jpeg

 

Kolejnym ważnym tematem poruszonym podczas czwartkowej konferencji prasowej było wdrożenie w Przemyślu nowego rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej. Na całe nasze województwo w ramach wspomnianego programu przeznaczono blisko 31 mln zł. Każde miasto na prawach powiatu miało możliwość złożenia dwóch wniosków. Program ten, zgodnie z uchwałą przewidywał dla Przemyśla dofinansowanie rzędu 80%. Aby maksymalnie skorzystać z dofinansowania, Miasto Przemyśl złożyło dwa wnioski.  Jeden z nich dotyczył kolejnego etapu przebudowy ul. Wysockiego, drugi zaś obejmował modernizację ul. Bielskiego.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem, Wojewoda Podkarpacki podjął decyzję o zmianie poziomu dofinansowania. W przypadku miast na prawach powiatu ustalił wartość dofinansowania na poziomie 50%. Oznacza to oczywiście, że miasto musi zabezpieczyć dużo większe środki na realizację obu zadań, niż wstępnie zakładano.

 

Pierwotnie rozważaliśmy możliwość zabezpieczenia środków na modernizację ul. Bielskiego, gdyż wartościowo kwota wkładu własnego była dużo niższa niż w przypadku drugiego projektu, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się na realizację droższego zadania, czyli przebudowę ul. Wysockiego. Ostatecznie przy całości wartości kosztorysowej zadania w kwocie 6 mln. 869 tys., dofinansowanie będzie wynosić 2 mln. 679 tys. zł(…)” – powiedział podczas konferencji Z-ca Prezydenta Miasta G. Hayder.

Cieszymy się, że rusza drugi etap prac na tej ulicy. Jako miasto na prawach powiatu do tej pory nie mieliśmy szansy, aby aplikować w programach wspierających infrastrukturę drogową. Mam nadzieję, że te środki będą zwiększone, gdyż premier Mateusz Morawiecki w ramach tzw. „Piątki Morawieckiego” zapowiedział zwiększenie środków na rozwój dróg lokalnych do 5 miliardów zł. Miałyby być one przeznaczane na tego typu inwestycje.” – dodał Janusz Hamryszczak Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla. 

 

KAsia 2

 

 

Agata Czereba

Opublikował(a):  Data publikacji: 17-05-2018 17:51 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 22-05-2018 09:23

Na skróty