-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Budowa Oddziału Celnego w Przemyślu wraz z infrastrukturą kontrolno- magazynową staje się faktem!

Stworzenie optymalnych warunków kompleksowej obsługi przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z zagranicą oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (KAS)  obsługujących przedsiębiorców to główne cele  inwestycji  w zakresie  budowy Oddziału Celnego w Przemyślu wraz z infrastrukturą kontrolno- magazynową. Kolejnym krokiem przybliżającym realizację tego zadania było podpisanie w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

Pomysł na realizację inwestycji, stanowiącej niejako transgraniczne centrum obsługi przedsiębiorców narodził się w Przemyślu. Inwestycja ma umożliwić dokonywanie odpraw celnych, zapewnić całodobową obsługę elektronicznych zgłoszeń celnych oraz karnetów TIR i ATA, a także obsługę firm zlokalizowanych w strefach ekonomicznych i okolicznych operatorów logistycznych.

 

Podpisana we wtorek 15 maja br. umowa z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, dotyczy opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę  oraz ustaleniem warunków sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa Oddziału Celnego w Przemyślu wraz z infrastrukturą kontrolno-magazynową dla potrzeb jednostek granicznych podległych Podkarpackiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Przemyślu.

 

Umowę podpisali: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie komisarz dr hab. Grzegorz Skowronek oraz w imieniu wykonawcy- Prezes Zarządu Zespołu Projektowego „Kontrapunkt” Ewa Dobrucka.

 

KAS (3).png

 

Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma:

Niezmiernie cieszę się, że po wielu latach starań udało się rozpocząć prace nad tą jakże istotną dla naszego miasta inwestycją. Chciałbym serdecznie pogratulować, a także podziękować dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie komisarzowi Grzegorzowi Skowronkowi za konsekwencje w działaniach.”

 

 

Projekt obejmuje budowę nowej siedziby Oddziału Celnego w Przemyślu tj. budynku biurowego wraz z częścią kontrolno-magazynową oddziału. W ramach inwestycji planowana jest także m.in. budowa magazynów do składowania towarów  (magazyn depozytowy oraz likwidacyjny). Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na poziomie ok. 30 mln złotych. 

 

Kolejny etap – przetarg na wykonawstwo robót- planowany jest na 2019 rok.

 

KAS (2).png

 

Inwestycja wpisuje się w założenia Krajowej Strategii Rozwoju Kraju 2010-2020 oraz Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego  2020, które szczególne znaczenie w rozwoju kraju, jak i województwa przypisują udziałowi instytucji otoczenia biznesu.

 

Krajowa Administracja Skarbowa stale wdraża rozwiązania mające na celu wsparcie uczciwie działających przedsiębiorców, poprawiające jakość świadczonych usług przy jednoczesnej profesjonalizacji kontroli, oparciu jej na analizie ryzyka, mniejszej ingerencji w legalną działalność. Działania te, w powiązaniu ze ścisła współpracą z podkarpackimi instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców, stanowią istotne wsparcie dla rozwoju regionu i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

KAS (1).png

 

 

 

oprac. Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 17-05-2018 10:56
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 17-05-2018 10:58