13 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Porządek obrad LVI (56) sesji Rady Miejskiej w Przemyślu zwołanej na dzień 24 maja 2018 r.

Przemyśl, dnia 16.05.2018 r.

KRM.0002.8.2018

Uprzejmie zapraszam na LVI (56) sesję Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbędzie się w dniu 24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 09.00 w sali obrad nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – PDFproj. nr 87/2018.pdf.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – PDFproj. nr 88/2018.pdf.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ostrów II – południe” – PDFproj. nr 84/2018.pdf.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słowackiego IV” – PDFproj. nr 86/2018.pdf .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słowackiego V” – PDFproj. nr 85/2018.pdf.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZASANIE I” – PDFproj. nr 97/2018.pdf.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZASANIE II” – PDFproj. nr 96/2018.pdf.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słowackiego I/05” – PDFproj. nr 89/2018.pdf.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słowackiego I/05” – PDFproj. nr 90/2018.pdfJPEGzał. nr 1.
 12. Wystąpienia radnych.
 13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – PDFproj. nr 91/2018.pdf; PDFproj. nr 92/2018.pdf; PDFproj. nr 93/2018.pdf - PDFAutopoprawka; PDFproj. nr 100/2018.pdfPDFproj. nr 99/2018.pdf.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego za rok 2017 – PDFproj. nr 94/2018.pdf.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „ZAMEK” za rok 2017 – PDFproj. nr 95/2018.pdf.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – PDFproj. nr 82/2018.pdf PDFproj. nr 83/2018.pdf.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 222/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl oraz tymczasowych pomieszczeń –  PDFproj. nr 98/2018.pdf
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Adama Mickiewicza Szkole Podstawowej Nr 15 w Przemyślu – PDFproj. nr 81/2018.pdf.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bogusław Zaleszczyk


PDF24.05.2018r. Zaproszenie.pdf

Materiały dodatkowe:
PDFproj. nr 101/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Przemyśla na 2018 rok
 

 

Opublikował: Paweł Chmiel | Data publikacji: 16-05-2018 10:07
Modyfikował: Paweł Chmiel | Data modyfikacji: 23-05-2018 15:23