20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński odebrał Akt Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla

12 kwietnia tego roku podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej przemyscy radni uznając ogromne zaangażowanie i poświęcenie dla dobra małej i dużej ojczyzny oraz wieloletnią, sumienną pracę na rzecz regionu, a także wyrażając szacunek dla pełnionej funkcji Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, podjęli uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Markowi Kuchcińskiemu. Nadanie tego zaszczytnego tytułu jest wyrazem podziękowania za postawę oraz osobisty wkład w promocję swojego miasta na forum krajowym i zagranicznym. Tym samym Przemyślanin dołączył do grona 22 osób wyróżnionych tym zaszczytnym tytułem.

 

3 maja br. podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce na przemyskim Zamku Kazimierzowskim, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Bogusławem Zaleszczykiem wręczyli Markowi Kuchcińskiemu Akt Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla.

 

fot. Agata Czereba (11).jpeg

 

Na uroczystościach obok mieszkańców miasta, przedstawicieli duchowieństwa i służb mundurowych obecni byli m.in.: Posłowie na Sejm RP Anna Schmidt-Rodziewicz, Krystyna Wróblewska, Andrzej Matusiewicz, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, Piotr Pilch – członek zarządu województwa, prezydent miasta Przemyśla Robert Choma, zastępca prezydenta miasta Grzegorz Hayder, a także radni Rady Miejskiej i gmin oraz starosta powiatu Jan Pączek.

Uroczystą sesję Rady Miejskiej poprowadził przewodniczący Rady Bogusław Zaleszczyk.

 

fot. Agata Czereba (12).jpeg

 

- Czuję się bardzo zaszczycony, że dzisiaj w tym jakże drogim miejscu, na przemyskim Zamku otrzymuję tak wysokie wyróżnienie od Rady Miasta, jakim jest tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla. Wyróżnienie to traktuję jako zobowiązanie. Zobowiązanie do dalszej pracy publicznej dla dobra Polski, Ziemi Przemyskiej, Podkarpacia, a przede wszystkim miasta Przemyśla, ale także jako pracę dla dobra, dla spokoju i bezpieczeństwa naszej części Europy i całej Europy. Także przyjmuję to wyróżnienie jako wyróżnienie dla całego środowiska, z którym współpracowaliśmy od dziesięcioleci i z którym w ostatnich latach próbujemy naprawiać Polskę na każdym możliwym poziomie naszej aktywności. Obecnie, gdy objąłem obowiązki marszałka sejmu RP, przyjąłem na siebie odpowiedzialność za funkcjonowanie niższej izby parlamentu, którego 550-lecie obchodzimy w tym roku.(...) Podjąłem także wyzwanie i zobowiązanie tworzenia i rozwijania nowej polityki parlamentarnej ukierunkowanej na rozwój Polski oraz całej Europy środkowej i wschodniej, w ramach licznych międzynarodowych inicjatyw związanych z państwami Grupy Wyszehradzkiej, czyli naszymi południowymi sąsiadami, jak i wszystkimi państwami na terenie których rozciąga się wielkie pasmo gór i pogórzy karpackich. I w tym kontekście dążymy także do wzmocnienia roli Przemyśla i ziemi przemyskiej. Makroregion Karpat, w którym leży Przemyśl, potrzebuje między innymi do lepszego rozwoju i wyrównywania szansy i poziomu życia między społecznościami zamieszkującymi w Europie zachodniej i w naszej części Europy (...) – powiedział Marek Kuchciński.

 

- To już się dzieje – przykładem jest budowa Via Carpatii, drogi ekspresowej, która będzie jedną z głównych arterii komunikacyjnych łączących północ Europy (państwa bałtyckie), z południem Europy (aż po Turcję). Z tą inwestycją łączy się szereg innych, nad którymi pracujemy, np.  nowe przejścia graniczne, spośród których nie sposób nie wymienić przejścia drogowego i kolejowego w Malhowicach (...) – dodał marszałek Kuchciński.

 

fot. Agata Czereba.jpeg

 

Przemyśl jak wiemy, jest miastem ponad tysiącletnim. Po prawej stronie Wisły nie ma miasta, które by miało tak wiele zabytków. Już samo położenie naszego miasta przesądziło, że od początku naszych dziejów Przemyśl zawsze był ważnym ośrodkiem w każdym wględzie. Wciąż ma wielki potencjał i w tym względzie działamy razem z władzami miasta Przemyśla i władzami województwa podkarpackiego. Ostatnim takim przykładem jest plan włączenia Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej do sieci muzeów współprowadzonych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz marszałka województwa. Decyzje już zapadły. Chcielibyśmy to ogłosić 11 listopada, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Pracujemy także nad powołaniem Europy Karpat – instytucji o charakterze międzynarodowym. Miałaby się zajmować rozwojem nie tylko ziemi przemyskiej i Podkarpacia, ale całego regionu Europy Środkowowschodniej(...) – mówił M. Kuchciński.

 

fot. Agata Czereba (30).jpeg

 

Po wygłoszeniu przemówień wręczono Marszłakowi ozdnaczenia i upominki. Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl przekazał Markowi Kuchcińskiemu prezent i list gratulacyjny, posłowie Prawa i Sprawiedliwości wraz z radymi RM Przemyśla wręczyli Marszałkowi kwiaty. Szefowie Przemyskiego Klubu Biegacza – Daniel Dryniak i Robert Bal podarowali M. Kuchcińskiemu koszulkę Przemyskiego Klubu Biegacza, a prezes Polskiego Związku Badmintona Marek Zawadka w podziękowaniu za wsparcie rozwoju tej dyscypliny  sportowej zarówno w Przemyślu, jak i na terenie całego Podkarpacia wręczył Marszałkowi złotą odznakę.

 

fot. Agata Czereba (15).jpeg

 

Tradycją corocznej uroczystej sesji Rady Miasta Przemyśla jest wręczanie Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla. W tym roku jej laureatem został tancerz, choreograf i animator kultury Piotr Jop. Zdobywca wyróżnienia odebrał nagrodę z rąk Roberta Chomy, Prezydenta Miasta Przemyśla.

 

fot. Agata Czereba (32).jpeg

 

Jeśli chodzi o młodych twórców i wykonawców – z roku na rok poprzeczka postawiona jest coraz wyżej. Co roku spływają do nas coraz to lepsze oferty artystów, którzy promują miasto i są niezwykle czynnie zaangażowani. Próg wiekowy nie jest może coraz niższy, ale jest na takim poziomie, że pozwala na promowanie młodych, zdolnych ludzi. Tak też było i tym razem... Kapituła, która decydowała o przyznaniu nagrody miała ciężki orzech do zgryzienia. Niemniej udało się. Jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni i dumni, że mamy w Przemyślu tak dużo zdolnych młodych osób. Bo przecież w młodzieży jest siła.(...) – powiedział Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla.

 

 

Marek Tadeusz Kuchciński – życiorys

W latach 80. organizował w Przemyślu środowisko Kultury Niezależnej. Wydawał i współredagował kwartalnik „Strych Kulturalny”. Współorganizował Dni Kultury Chrześcijańskiej w Przemyślu oraz międzynarodowe wystawy plastyczne „Człowiek – Bóg – Świat”. Działał w niezależnym ruchu Solidarności Chłopskiej – był m.in. członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. W 1985 r. aresztowany za działalność opozycyjną.

Współzałożyciel Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w województwie przemyskim w 1989 r. w latach 1990-1992 członek Krajowego Komitetu Obywatelskiego „S” przy Lechu Wałęsie. Od 1990 roku do 1999 roku należał do Porozumienia Centrum, kierując organizacją PC w województwie przemyskim.

Były Prezes Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego, wydającego m.in. miesięcznik „Spojrzenia Przemyskie”, wiceprezesem rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz przewodniczył radzie programowej Polskiego Radia Rzeszów.

W latach 1994-1999 radny Miasta Przemyśla, a następnie od 1999 r. do 2001 r. wicewojewoda podkarpacki.

Od 2001 r. sprawuje mandat posła na Sejm kolejnych kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. 4 sierpnia 2010 r. został wicemarszałkiem Sejmu VI kadencji, a 8 listopada 2011 r. wybrany na wicemarszałka Sejmu VII kadencji.

12 listopada 2015 roku decyzją Sejmu objął funkcję marszałka Sejmu VIII kadencji.

Od 2010 roku jako wicemarszałek Sejmu RP jest inicjatorem cyklu spotkań – konferencji państw karpackich pod hasłem „Europa Karpat”, których celem jest m.in. wzmacnianie współpracy we wszystkich obszarach aktywności publicznej oraz budowa międzynarodowej sieci parlamentarzystów działających na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat. Konferencje te bardzo często odbywają się w rodzinnym Przemyślu (np. jubileuszowa 20. Konferencja w dniu 17 lutego 2018 r.).

Jest żonaty, ma troje dzieci.

 

 

Tekst i zdjęcia: Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 05-05-2018 02:47
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 05-05-2018 03:21