31 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Fundusz Usług Rozwojowych - kolejny ciekawy projekt Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

W ostatni poniedziałek, 23 kwietnia Kamil Niklewicz - Prezes Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. podpisał z Tomaszem Czopem - Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie umowę o dofinansowanie  projektu pt. „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

 

parr logo.pngProjekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.„Fundusz Usług Rozwojowych”, to projekt w ramach którego mikro, mali i średni przedsiębiorcy z terenu subregionu przemyskiego (miasto Przemyśl, powiat przemyski, powiat jarosławski, powiat przeworski i powiat lubaczowski) będą mogli uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe, tj. m.in. na szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo.Przedsiębiorcy zainteresowani dofinansowaniem powyższych usług w pierwszej kolejności muszą wybrać wykonawcę usługi (poprzez Bazę Usług Rozwojowych dostępną na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov) a następnie złożyć do PARR S.A. wniosek o dofinansowanie usługi. Dofinansowanie na usługi rozwojowe będzie wypłacane w formie refundacji po zrealizowaniu usługi i przedstawieniu przez przedsiębiorcę dokumentów potwierdzających skorzystanie z usługi i zapłaceniu za nią.Budżet projektu  „Fundusz Usług Rozwojowych” wynosi 7 350 354 zł, w tym dofinansowanie UE to 5 266 404 zł. Rozpoczęcie projektu planowane jest na 1 lipca br., natomiast jego zakończenie na dzień 31.12.2021 roku.


Poziom dofinansowania usług rozwojowych jest zróżnicowany dla poszczególnych grup przedsiębiorców i wynosi 70% dla mikro przedsiębiorstw, 60% w przypadku małych przedsiębiorstw oraz 50% w przypadku średnich przedsiębiorstw.  W przypadku osób w wieku 50+ oraz osób o niskich kwalifikacjach zawodowych (osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie) poziom dofinansowania usługi rozwojowej jest wyższy o 10%.


Maksymalna kwota dofinansowania na usługi rozwojowe w przypadku mikroprzedsiębiorstwa wynosi 8400 zł, dla małego przedsiębiorstwa - 18000 zł oraz dla średniego przedsiębiorstwa - 30000 zł. Limity dofinansowania na pracownika wynoszą odpowiednio: mikroprzedsiębiorstwo: 4200 zł, małe przedsiębiorstwo: 3600 zł, średnie przedsiębiorstwo: 3000 zł

 

 

PARR foto.jpeg

 Bardziej szczegółowe informacje na temat projektu „Fundusz Usług Rozwojowych”, zostaną zamieszczone na stronie PARR S.A. w czerwcu br.

Zachęcamy do zapoznania się z Bazą Usług Rozwojowych a także z krótkim poradnikiem dotyczącym usług rozwojowych przygotowanym specjalnie dla przedsiębiorców - do pobrania TUTAJ.

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 24-04-2018 09:20