UROCZYSTE PRZEKAZANIE DO UŻYTKOWANIA UL. BAKOŃCZYCKIEJ W PRZEMYŚLU

W dniu 29 listopada br. o godzinie 13.00 odbędzie się uroczyste przekazanie do użytkowania ul. Bakończyckiej w Przemyślu. Modernizacja ulicy została zrealizowana w ramach Kontraktu: „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przygranicznych poprzez modernizację ul. Bakończyckiej w Przemyślu”.

W programie jutrzejszej uroczystości między innymi: Powitanie zaproszonych gości, wystąpienia okolicznościowe, poświęcenie drogi oraz uroczyste przecięcie wstęgi.
Przypomnijmy, iż projekt Gminy Miejskiej Przemyśl został wybrany przez Komitet Sterujący do dofinansowania przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006. Kwota dofinansowania z tego programu stanowiła 75% kosztów zadania, czyli 3.468.124,5 PLN. Całkowita wartość projektu to kwota 4 624 166 PLN. Wykonawcą robót była Firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 28-11-2006 10:30 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 15:05

Na skróty