9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

SĄ PIENIĄDZE NA TRZY PROJEKTY

Z przyjemnością informujemy, że nasze trzy projekty, z czterech przedłożonych w ramach działania  3.3 "Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe" ZPORR, po pozytywnej ocenie formalnej i merytoryczno technicznej, zostały wybrane do dofinansowania.

Są to:
1. Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i  Budowa Fortecznej Trasy Turystycznej
W ramach projektu przewidziane zostały:
- wzmocnienie korony i podstawy Kopca,
- budowa oświetlenia ciągów pieszych i rowerowych utwardzonych,
- budowa ciągów pieszych i rowerowych utwardzonych i nieutwardzonych,
- budowa nowych i przebudowa istniejących parkingów dla samochodów osobowych,
- budowa nowych i przebudowa istniejących dojazdów do parkingów,
- budowa kapliczki Najświętszej Maryi Panny, usytuowanej na szczycie Kopca Tatarskiego, nawiązującej do istniejącej tam w przeszłości kaplicy św. Leonarda,
- budowa amfiteatru plenerowego na terenie fortu Zniesienie, z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania fortyfikacji.
W wyniku realizacji projektu zostanie utworzone 1500m utwardzonych ciągów pieszych
i rowerowych, przebudowany parking (35 miejsc parkingowych) i wybudowany nowy parking (18 miejsc parkingowych), postawionych zostanie 37 słupów oświetleniowych, 30 szt. ławek i 30 szt. koszy na śmieci oraz wybudowany zostanie amfiteatr na 540 miejsc.

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 75%  i Budżetu Państwa – 10% oraz środków własnych – 15%. Wartość całkowita projektu wynosi 1 993 653, 21 zł, a dofinansowanie z  UE 1 495 239, 91 zł.

 

2. Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku w Przemyślu z przeznaczeniem na cele kulturalne (Konarskiego 5)
Inwestycja obejmuje:
- remont dachu stromego
- remont dachu płaskiego (stropodachu)
- roboty murarskie
- roboty posadzkowe
- tynki, oblicowania wewnętrzne, roboty malarskie
- stolarkę
- remont elewacji frontowej
- remont pozostałych elewacji budynku (podwórzowej i fragmentów elewacji bocznych)
- dobudowę zewnętrznego szybu windowego
- wykonanie pochylni podjazdu dla wózków w holu wejściowym
- wymianę instalacji elektrycznej w całym budynku
- wymianę instalacji c.o. w całym budynku
- przebudowę instalacji wod.-kan. w miejscach przebudowywanych węzłów sanitarnych

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 50%  i Budżetu Państwa w 10% oraz środków własnych – 40%. Wartość całkowita projektu to 1 048 565, 98 zł., a dofinansowanie z UE 524 282, 99 zł.

 

 

3. Rewitalizacja zabytkowych obiektów przemyskiej Starówki (Rynek 5, Rynek 6, ul. Franciszkańska 14, ul. Kazimierza Wielkiego 9)
Inwestycja obejmuje:
- remont elewacji z kolorystyką
- roboty izolacyjne
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- remont ciągów komunikacji ogólnej:
- remont więźby dachowej z pokryciem

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – 50%  i Budżetu Państwa – 10% oraz środków własnych – 40%. Wartość całkowita projektu to 834 520, 99 zł, a dofinansowanie z UE 353 181, 16 zł

Wszystkie projekty są przewidziane do realizacji na lata 2006 – 2007.

 

źródło: Wydział Inwestycji i Strategii Rozwoju
dodał: Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 30-06-2006 13:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 15:05