31 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński Honorowym Obywatelem Miasta Przemyśla

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Miejskiej w Przemyślu 12 kwietnia br. radni podjęli uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla Markowi Kuchcińskiemu Marszałkowi Sejmu RP. Projekt uchwały przygotowany przez radnych był odpowiedzią na inicjatywę byłych członków Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Przemyślu oraz Prezydenta Miasta dotyczącą uhonorowania Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej.

Podejmując uchwałę w tej sprawie Radni stwierdzili - „Uznając ogromne zaangażowanie i poświęcenie dla dobra małej i dużej ojczyzny oraz wieloletnią, sumienną pracę na rzecz regionu, a także wyrażając szacunek dla pełnionej funkcji Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej – Rada Miejska w Przemyślu nadaje Panu Markowi Tadeuszowi Kuchcińskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla, wyrażając tym samym podziękowanie za postawę oraz osobisty wkład w promocję swojego miasta na forum krajowym i zagranicznym”. Tym samym obecny Marszałek Sejmu RP dołączył do grona 22 osób wyróżnionych tytułem Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla, wśród których znajdują się m.in. św. Jan Paweł II, prof. Zbigniew Brzeziński, czy niedawno wyróżniony Przemysław Babiarz.

Wręczenie tytułu nastąpi podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu.

M_Kuchciński_1.jpeg

Lista wszystkich Honorowych Obywateli Miasta Przemyśla (tytuły nadane po 1989 roku)


Marek Tadeusz Kuchciński – życiorys

W latach 80. organizował w Przemyślu środowisko Kultury Niezależnej. Wydawał i współredagował kwartalnik „Strych Kulturalny”. Współorganizował Dni Kultury Chrześcijańskiej w Przemyślu oraz międzynarodowe wystawy plastyczne „Człowiek – Bóg – Świat”. Działał w niezależnym ruchu Solidarności Chłopskiej – był m.in. członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. W 1985 r. aresztowany za działalność opozycyjną.

Współzałożyciel Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w województwie przemyskim w 1989 r. w latach 1990-1992 członek Krajowego Komitetu Obywatelskiego „S” przy Lechu Wałęsie. Od 1990 roku do 1999 roku należał do Porozumienia Centrum, kierując organizacją PC w województwie przemyskim.

Były Prezes Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego, wydającego m.in. miesięcznik „Spojrzenia Przemyskie”, wiceprezesem rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz przewodniczył radzie programowej Polskiego Radia Rzeszów.

W latach 1994-1999 radny Miasta Przemyśla, a następnie od 1999 r. do 2001 r. wicewojewoda podkarpacki.

Od 2001 r. sprawuje mandat posła na Sejm kolejnych kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. 4 sierpnia 2010 r. został wicemarszałkiem Sejmu VI kadencji, a 8 listopada 2011 r. wybrany na wicemarszałka Sejmu VII kadencji.

12 listopada 2015 roku decyzją Sejmu objął funkcję marszałka Sejmu VIII kadencji.

Od 2010 roku jako wicemarszałek Sejmu RP jest inicjatorem cyklu spotkań – konferencji państw karpackich pod hasłem „Europa Karpat”, których celem jest m.in. wzmacnianie współpracy we wszystkich obszarach aktywności publicznej oraz budowa międzynarodowej sieci parlamentarzystów działających na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat. Konferencje te bardzo często odbywają się w rodzinnym Przemyślu (np. jubileuszowa 20. Konferencja w dniu 17 lutego 2018 r.).

Jest żonaty, ma troje dzieci.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 13-04-2018 10:30
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 13-04-2018 10:50