19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

REMONT STADIONU CZUWAJ

Projekt dotyczący opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ”Remont stadionu sportowego przy ul. 22 Stycznia 6 w Przemyślu” wszedł w pierwszą fazę realizacji, po tym jak 7 listopada br. podpisana została umowa o współfinansowaniu projektu ze środków Programu Phare 2003 Przygotowanie projektów infrastrukturalnych w ramach Interreg IIIA.

 Gmina Miejska Przemyśl ogłosiła przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy ww. dokumentacji, w oparciu o którą przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja stadionu KS Czuwaj. W ramach zadania inwestycyjnego planowane są:
 remont zabytkowego obiektu wraz z przebudową węzłów sanitarnych,
 budowa boiska treningowego o nawierzchni trawiastej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem,
 przebudowa płyty boiska głównego: remont i rozbudowa trybun wraz z zainstalowaniem krzesełek,
 wykonanie oświetlenie płyty głównej boiska oraz kortów tenisowych.

Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 18 stycznia 2006 r. Wartość projektu mającego na celu wykonanie dokumentacji technicznej oraz specyfikacji inwestycji wynosi 16,9 tys. Euro, w tym uzyskana dotacja opiewa na 12,6 tys. Euro, tj. 75% kosztów kwalifikowanych zadania.Opracował: Wydział Inwestycji i Strategii Rozwoju
Dodał: Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl