2.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

AKWEN WODNY W PRZYGOTOWANIU

W dniu 15 grudnia br. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny: Akwen Wodny” współfinansowanej z budżetu Programu Phare 2003.

Wysokość dofinansowania wynosi 16,9 tys. Euro. W ramach zadania zaprojektowane zostaną następujące obiekty: kąpielisko, zbiornik sportów wodnych, łowisko wędkarskie, miejsce plażowania, ścieżki spacerowe i rowerowe, place zabaw i boiska, kort tenisowy, pole mini golfa, skate park, budynki pełniące funkcje sanitarne, techniczno-magazynowe, socjalno-bytowe i handlowo-gastronomiczne.Termin rozstrzygnięcia przetargu wyznaczono na dzień 31.01.2006 roku. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, w oparciu o które opracowana zostanie dokumentacja projektowa, uwzględniają zachowanie naturalnych walorów środowiska poprzez maksymalne utrzymanie istniejącej fauny i flory, co w szczególności dotyczy miejsc lęgowych różnych gatunków ptaków.

 

Aktualizacja informacji z dnia:11.12.2006 r.
Opracował:
Wydział Inwestycji i Strategii Rozwoju
Dodał: Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGNULL

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl