15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PODSUMOWANIE PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ ZA MIESIĄC SIERPIEŃ

     W miesiącu sierpniu br. funkcjonariusze Straży Miejskiej interweniowali 3320 razy. W ogólnej liczbie interwencji nałożono 311 mandatów na łączną kwotę 28 050 zł, pouczono 1071 osób, o rozstrzygnięcie przez Sąd Grodzki skierowano 36 wniosków. Pozostałe interwencje (w liczbie 1902) dotyczyły także: legitymowania (1386), postępowań z osobami będącymi pod wpływem alkoholu (150), działania profilaktyczne (114).

     Ponadto Straż Miejska przekazała 58 spraw leżących w kompetencji innych służb, między innymi do: Zarządu Dróg Miejskich, Służby Drogowej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, PGK, MZK, ADM-u.
W sierpniu najwięcej mandatów nałożono za wykroczenia przeciwko: zdrowiu, porządkowi i spokojowi publicznemu. Znaczną cześć podejmowanych interwencji stanowią działania w zakresie czystości w mieście, gdzie Strażnicy podjęli 220 interwencji.
     Podobnie jak w miesiącach ubiegłych funkcjonariusze zabezpieczali imprezy organizowane na terenie Miasta Przemyśla. W omawianym okresie przeprowadzonych zostało 17 wspólnych służb z funkcjonariuszami Policji.Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 19-09-2006 12:52
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 15:04