19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

DBAJMY O CZYSTOŚC W MIEŚCIE

     W okresie od 24 kwietnia do 7 maja bieżącego roku Straż Miejska podjęła 245 interwencji w zakresie czystości w mieście. Mandatami ukarano 52 osoby, pouczono 152 osoby, skierowano również 9 wniosków o ukaranie.

     Inne działania dotyczące ładu i porządku stanowiły 32 sprawy. Wśród osób ukaranych mandatami 41 przypadków nałożono mandaty na właścicieli psów, które zanieczyściły miejsca publiczne. Zostało wystawionych również 11 nakazów i 13 poleceń pousunięcia nieprawidłowości związanych z czystością.
   Apelujemy do Mieszkańców dbajmy o czystość, ład i porządek w naszym otoczeniu.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl