19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ W MIESIĄCU KWIETNIU

     W kwietniu bieżącego roku Straż Miejska interweniowała ponad 3 tys. razy. Funkcjonariusze ukarali 354 osoby mandatami na łączną kwotę 27 580 zł, ponad tysiąc osób zostało pouczonych. Wśród wszystkich interwencji w 33 przypadkach sprawę skierowano do Sądu Grodzkiego.

Pozostałe 1593 interwencje to między innymi:


• wylegitymowano 1099 osób;
• w przypadku postępowania z osobami będącymi pod wpływem alkoholu załatwiono 84 sprawy w tym 68 osób odwieziono MOZU 2 do miejsca zamieszkania, do 14 przypadków wzywano Pogotowie Ratunkowe;
• wśród działań profilaktycznych załatwiono 97 interwencji;
• innym służbom przekazano 92 sprawy
Ponadto podobnie jak w miesiącu marcu Straż Miejska zabezpieczała imprezy odbywające się na terenie miasta. W omawianym miesiącu funkcjonariusze przeprowadzili 19 wspólnych służb z funkcjonariuszami Policji.


Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta


Opublikował:  | Data publikacji: 12-05-2006 07:28
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 15:04