0 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Młodzieżowy Dom Kultury ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na zajęcia na rok szk. 2018/2019

Młodzieżowy Dom Kultury informuje, że w dniach od 3 do 30 kwietnia 2018 prowadzi nabór w rekrutacji podstawowej na zajęcia do grup na rok szkolny 2018/19.

najlepszewmiesce.png

MDK jest publiczną placówką kształcenia pozaszkolnego prowadzącą zajęcia popołudniowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 19 lat w zależności od rodzaju grupy.

W obecnym roku szkolnym prowadzone są zajęcia: nauki gry na instrumentach: gitara, perkusja, flet, keyboard, zajęcia sportowe: szachy, tenis stołowy, nauka jazdy na rolkach i łyżwach, zajęcia plastyczne, batik, grafika, ikonografia, rękodzieło artystyczne, taniec, zumba, fitness, wolontariat, język niemiecki, zajęcia komputerowe, grafika komputerowa, programowanie Scratch, zajęcia medialne, zespoły muzyczne, taneczne i wokalne.

Dzieci i młodzież przyjmowani są na zajęcia po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.  Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica lub kandydata pełnoletniego. Jeden kandydat może złożyć wniosek o przyjęcie na maksymalnie 3 różne zajęcia. Uczestnictwo w większej ilości zajęć możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach. Dokumenty składane są w sekretariacie placówki przez rodzica lub kandydata pełnoletniego lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP. Uczniowie pełnoletni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia ze szkoły lub placówki podlegającej systemowi oświaty w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, potwierdzającego ich naukę w okresie, w którym są uczestnikami zajęć pozaszkolnych MDK.

Szczegółowe informacje na stronie: www.mdkprzemysl.pl, telefonicznie: 16-670-20-02 lub w sekretariacie: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Św. Józefa 6, 37-700 Przemyśl.

Opublikował: Paweł Bugera | Data publikacji: 22-03-2018 12:48
Modyfikował: Paweł Bugera | Data modyfikacji: 22-03-2018 12:50