11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ W MIESIĄCU MARCU 2006

    W miesiącu marcu bieżącego roku Straż Miejska podjęła 3 745 interwencji. Mandatami ukarano 349 osób, pouczono 1479 osób do sądu skierowano 32 wnioski pozostałe podjęte interwencje to 1894, które dotyczyły między innymi: legitymowania, postępowania z osobami nietrzeźwymi, ponad 70 spraw zostało przekazanych do innych służb i jednostek.

     W postępowaniu mandatowym mandaty nakładane były między innymi za: wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu ukarano 10 osób, wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji strażnicy ukarali 186 osób, spożywanie alkoholu w miejscach do tego zabronionych mandatami ukarano 64 osoby.
     Strażnicy brali również udział w zabezpieczaniu różnego rodzaju imprez i uroczystości organizowanych na terenie miasta.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta


 

Opublikował:  | Data publikacji: 02-05-2006 11:44
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 15:04