24 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

WIOSENNE PORZĄDKI W MIEŚCIE

      W Przemyślu trwają prace zwiąane z pozimowym oczyszczaniem miasta, nasadzeniami zieleni i pierwszymi remontami ulic.

Akcja pozimowego sprzątania miasta
- prace związane z pozimowym oczyszczaniem ulic rozpoczęto w dniu 28.03.2006 r. Zakończenie planuje się na dzień 26.04.2006 r. Do dnia 8 kwietnia, na ogólną długość ulic 94.912 mb, oczyszczono 49.141 mb, co stanowi 52 % łącznej ich długości.
- przeprowadzono pozimowe oczyszczanie prawej i lewej strony Doliny Sanu nagromadzonych nieczystości oraz objęto ten teren stałym utrzymaniem.
- przypomniano właścicielom (zarządcom domów) o wykonywaniu podstawowych obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu dotyczących pozimowego oczyszczania chodników i placów przyległych do nieruchomości tj. usunięciu piasku, błota i innych zanieczyszczeń, co ułatwi wprowadzanie regularnego mechanicznego oczyszczania ulic w mieście

Estetyka miasta
- zakończone zostało wiosenne ukwiecanie miasta. Na miejskie kwietniki i rabaty wysadzono 2.100 sztuk bratków.
- trwa akcja „Posprzątaj po swoim psie”. Przygotowano 2.000 szt. plakatów informacyjnych, które sukcesywnie są rozlepiane na terenie miasta. W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (ul. Ratuszowa 10a), w Administracjach Mieszkań oraz siedzibie Straży Miejskiej w Przemyślu, można bezpłatnie otrzymać zbierak nieczystości (przygotowano do rozdania 1.000 szt. zbieraków).
- zakupiono 110 szt. nowych metalowych koszy ulicznych, które będą sukcesywnie rozstawiane w ciągach ulicznych (obecnie ul. J. Słowackiego)
- sukcesywne dokonywane są pozimowe przeglądy stanu technicznego urządzeń   obiektów komunalnych – ławek parkowych, urządzeń zabawowych, ogrodzeń i  w miarę potrzeb jest prowadzony ich remont.
- zlecono dostawę 40 szt. nowych ławek, docelowo 10 szt. do parku, 30 szt. do rozstawienia w ciągach ulicznych.

Przebieg remontów ulic
- bieżące – cząstkowe (likwidacja ubytków): ul. Wilczańska, Konopnickiej, Śniadeckich
- dotychczas zostały utwardzone ulice: Zbożowa, Fedkowicza, Zamoyskiego
- trwa remont ulic: Domowej, Chocimskiej, Mieszka I.
- w budowie jest ul. Korzeniowskiego
 

źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM

dodał: Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 12-04-2006 15:49
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 15:04