POZIMOWE PORZĄDKI NA TERENIE MIASTA PRZEMYŚLA

     Mamy już kalendarzową wiosnę temperatury wzrastają, a resztki zalegającego śniegu topnieją w związku z tym służby miejskie przystąpiły do pozimowego sprzątania miasta.
Służby Miejskiego Zakładu Komunikacji rozpoczęły prace porządkowe na przystankach autobusowych i w ich obrębie. Zarząd Dróg Miejskich przystąpił do uzupełniania ubytków w jezdni na terenie miasta, zostały uzupełnione między innymi na ulicach:

• Lwowskiej
• Krakowskiej
• Dworskiego
• Mickiewicza
• Krasińskiego
• Stanisława Augusta
• Słowackiego
• Mosty im. Orląt Przemyskich i im. R. Siwca.     Z chwilą znacznej poprawy warunków atmosferycznych rozpoczną się remonty ulic na szerszą skalę. Obecnie przeprowadza się przegląd ulic w celu ustalenia zakresu niezbędnych prac. Ponadto ZDM jest przygotowany do usuwania ewentualnych opadów śniegu i niezbędnego utrzymania dróg podczas niskich temperatur w ramach trwającej jeszcze „Akcji Zima”.
     W ramach akcji „Sprzątnij po mnie… sam tego nie zrobię” zamówiono 1000 sztuk urządzeń do zbierania psich odchodów. Bezpłatną dystrybucją urządzeń zajmować się będzie Straż Miejska, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ADM-y, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej oraz Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Dystrybucja wspomnianych urządzeń poprzedzona zostanie akcją plakatową, mającą zachęcić właścicieli czworonogów do sprzątania po nich.
Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta


Opublikował(a):  Data publikacji: 23-03-2006 08:36 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 15-02-2008 15:04

Na skróty