13 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

WOJEWÓDZKIE ĆWIECZENIA FORMACJI OBRONY CYWILNEJ SYSTEMU WYKRYWANIA ZAGROŻEŃ ORAZ OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA

W dniach 27 i 28 października br.  będą odbywać się wojewódzkie ćwiczenia formacji obrony cywilnej systemu wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania. Wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie ludności to jedno z wielu zadań Obrony Cywilnej.

 Polega ono na:

 

1)uzyskaniu informacji o zbliżaniu się lub stwierdzaniu faktu zaistnienia, na określonym terenie, niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi, związanego ze stosowaniem środków rażenia, wystąpieniem klęsk żywiołowych, awarii obiektów technicznych, skażeń i zakażeń, powodzi i pożarów lub innych podobnych zdarzeń,
2) określaniu rodzaju, miejsca, skali i skutków zaistniałych zagrożeń oraz oznaczaniu stref niebezpiecznych,
3) ostrzeganiu i alarmowaniu ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie oraz informowaniu o zalecanych zasadach postępowania (zachowania się) obywateli w określonej sytuacji.

 

W dniu 28 października w godzinach popołudniowych w ramach ćwiczeń zostanie uruchomiony scentralizowany system ostrzegania i alarmowania. Celem tego jest sprawdzenie skuteczności działania systemu syren. Jest to też okazja aby każdy z nas przypomniał sobie znaczenie poszczególnych sygnałów mimo, że w tych ćwiczeniach nie biorą udziału mieszkańcy naszego miasta.

 

 

 

Tabela sygnałów powszechnego

ostrzegania i alarmowania
 

 

 

RODZAJ ALARMU

 

 

 

SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMÓW

 

 

 

za pomocą syren

 

 

 

przy pomocy rozgłośni radiowych, osrodków TVP i radiofonii przewodowej

 

 

 

Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska

 

 

Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty

 

 

Powtarzana zapowiedź słowna informująca o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców

 

 

Alarm powietrzny

 

 

Dźwięk modulowany
trwający 3 minuty

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Ogłaszam alarm powietrzny dla .....................

 

 

 

Alarm o skażeniach

 

 

Dźwięk trwający 10 sek. powtarzany przez 3 minuty z przerwami 25-30 sek.

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Ogłaszam alarm o skażeniach
.............................
(podać nazwę skażenia)
 dla .....................

 

 

 

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Osoby znajdujące się na terenie ...............
około godz. ... min. ....
może nastąpić skażenie ....
(podać nazwę skażenia)
z kierunku ..........

 

 

 

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

 

 

 

 

 

 

RODZAJ ALARMU

 

 

 

SPOSÓB ODWOŁYWANIA ALARMÓW

 

 

 

za pomocą syren

 

 

 

przy pomocy rozgłośni radiowych, osrodków TVP i radiofonii przewodowej

 

 

 

Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska

 

 

Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Odwołuję alarm o klęskach ......................
dla .........................

 

 

 

Alarm powietrzny

 

 

Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Odwołuję alarm powietrzny dla .....................

 

 

 

Alarm o skażeniach

 

 

 

Dźwięk ciągły
trwający 3 minuty

 

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Odwołuję alarm o skażeniach
 dla .....................

 

 

 

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
UWAGA! UWAGA!
Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami
..............................
(podać nazwę skażenia)
dla ........................

 

 

 

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Warto również przypomnieć sobie zasady postępowania po usłyszeniu sygnału.

PAMIĘTAJ !!!
PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZAIŁAĆ SZYBKO,
ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI.

 

 

 

 

Po usłyszeniu sygnału:

 

 

 

 • włączyć radioodbiornik lub telewizor;

   

 • zastosować się do podanych komunikatów;

   

 • powiadomić rodzinę i sąsiadów.

   

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego:

 

 

 

1. Osoby znajdujące się w domu powinny:

 

 

 

 • ubrać się;

   

 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;

   

 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;

   

 • zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterię) itp.;

   

 • zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego);

   

 • pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

   

2. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:

 

 

 

 • przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróż;

   

 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;

   

 • pomagać słabszym, chorym i ułomnym;

   

 • podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.

   

3. Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząc konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.

 

 

 

PAMIĘTAJ !!!
JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ,
UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ.

 

 

 

W strefie zagrożonej skażeniami:

 

 

 

 • nałożyć maskę pgaz. lub zastępcze środki ochrony przed skażeniami;

   

 • starać się wyjść ze strefy skażonej prostopadle pod kątem 90 stopni do kierunku wiatru;

   

 • omijać kałuże wody po powstałym opadzie promieniotwórczym;

   

 • nie brać do ręki przedmiotów w strefie skażeń;

   

 • zgłosić się do najbliższego punktu zabiegów sanitarnych;

   

 • nie spożywać produktów żywnościowych.

   

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

 

 

 

 • sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony;

   

 • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy;

   

 • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt;

   

 • jeśli nie ma innych zaleceń – udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć);

   

 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej.

   

Po usłyszeniu sygnałów odwołania alarmu należy:

 

 

 

 • opuścić schron (ukrycie).

 

 

 

 

Źródło:Wydział Zarządzania Kryzysowego

Witold Wołczyk

Kancelaria Prezydenta Miasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 21-10-2005 12:50
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 15:04