20 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PODSUMOWANIE PRZEBIEGU DYŻURÓW POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

   W dniach od 18 do 20 marca br. pełnione były całodobowe dyżury pogotowia przeciwpowodziowego. W ramach prowadzonych dyżurów w dniu 18 marca, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu przeprowadziła interwencję z powodu podtopienia posesji przy ul. Zachodniej w Przemyślu.

 Ustalono przyczynę podtopienia (niedrożność instalacji odprowadzającej wodę), powyższe działania nie przyniosły jednoznacznego rezultatu. Działaniem docelowym było umocnienie i podwyższenie miejscowe koryta cieku wodnego i skierowanie płynącej wody na pobliskie pola, z których płynąca woda znalazła ujście w instalacji burzowej przy ul. Rosłońskiego.
  Ponadto 19 marca przeprowadzona została interwencja w budynkach mieszkalnych przy ul. Nabielaka gdzie została wypompowana woda znajdująca się w piwnicach w/w posesji.
W dniu 20 marca w związku ze stabilizacją stanów wód na rzekach San
i Wiar po złożeniu raportu Prezydentowi Miasta dyżury zakończono.


RAFAŁ PORADA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl