19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PODSUMOWANIE PRZEBIEGU DYŻURÓW POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

   W dniach od 18 do 20 marca br. pełnione były całodobowe dyżury pogotowia przeciwpowodziowego. W ramach prowadzonych dyżurów w dniu 18 marca, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu przeprowadziła interwencję z powodu podtopienia posesji przy ul. Zachodniej w Przemyślu.

 Ustalono przyczynę podtopienia (niedrożność instalacji odprowadzającej wodę), powyższe działania nie przyniosły jednoznacznego rezultatu. Działaniem docelowym było umocnienie i podwyższenie miejscowe koryta cieku wodnego i skierowanie płynącej wody na pobliskie pola, z których płynąca woda znalazła ujście w instalacji burzowej przy ul. Rosłońskiego.
  Ponadto 19 marca przeprowadzona została interwencja w budynkach mieszkalnych przy ul. Nabielaka gdzie została wypompowana woda znajdująca się w piwnicach w/w posesji.
W dniu 20 marca w związku ze stabilizacją stanów wód na rzekach San
i Wiar po złożeniu raportu Prezydentowi Miasta dyżury zakończono.


RAFAŁ PORADA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Opublikował:  | Data publikacji: 21-03-2005 09:10
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 15:04