17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podsumowanie akcji "Bezpieczny Senior"

W dniu 17.10.2017 r. w siedzibie Komendy  Miejskiej Policji w Przemyślu odbyło się szkolenie pn. Bezpieczny Senior, w którym uczestniczyli przedstawiciele Przemyskiej Rady Seniorów.

Celem spotkania było przypomnienie i uświadomienie pieszym poruszającym się po drodze o zmierzchu, nie tylko o obowiązku, ale konieczności  używania elementów odblaskowych  w sposób widoczny. Szkolenie prowadziła oficer prasowy Komendy Policji sierż. sztabowy Marta Fac, aspirant Małgorzata Czechowska i młodszy aspirant  Wojciech Pelc – dzielnicowy dzielnicy Stare Miasto. Uczestnicy zapoznali się z pracą policjantów podczas prowadzenia różnych akcji. Grupa zwiedziła także pomieszczenia Komendy, m.in. pokój niebieski do przesłuchań małoletnich czy też miejsce zatrzymań podejrzanych.

 

 

 

 

W dniu 16.02.2018 r. odbyła się debata ewaluacyjna  pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ" – podsumowanie wniosków.

Koordynatorem spotkania była  sierż. szt. Marta Fac. Ideą spotkania było omówienie wniosków z poprzedniej debaty, która odbyła się 18.05.2017 r. w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz zaprezentowanie inicjatyw podjętych przez jednostkę Policji przy współpracy z innymi podmiotami, celem zwiększenia efektywności działań na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem na terenie miasta Przemyśla.

 

Wśród najważniejszych celów programu prewencyjnego „Bezpieczny Senior” możemy wymienić:
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku;
- zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa;
- pobudzanie lokalnych społeczności do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zjawiskom patologicznym;
- ograniczenie skali przestępczości na szkodę osób starszych;
- poszerzenie współpracy z podmiotami poza policyjnymi w obszarze, którego dotyczy przedmiotowy program prewencyjny;
- poprawa świadomości prawo-wiktymologicznej osób starszych;
- zapoznanie adresatów programu prewencyjnego ze specyfiką pracy w terenie między innymi: pracowników zakładu energetycznego, gazowni, poczty, pracowników socjalnych itp., oraz związanych z tym między innymi ich uprawnieniami oraz obowiązkami w kontaktach z klientem, petentem.

 

Program powyższy, jak dowiedzieliśmy się, będzie realizowany sukcesywnie podczas otwartych spotkań środowiskowych.

 

Bogumiła Walicka-Lechowicz

Przewodnicząca Przemyskiej Rady Seniorów

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 15-03-2018 10:32
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 15-03-2018 10:41