26 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wymiana źródeł ciepła - zakończona analiza wniosków

Od 15 do 31 stycznia br. trwał nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków Gminy Miejskiej Przemyśl na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej i ekologicznej. Zakończyła się już ich analiza przez specjalnie powołaną do tego komisję. Wśród 158 wniosków, które wpłynęły do mieszkańców Przemyśla, do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 22 na łączną sumę dotacji w wysokości 99 500 zł.

Ustalając listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania, Komisja powołana Zarządzeniem Nr 10/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 11.01.2018 r. dokonała analizy wniosków przyjmując dwa kryteria:

  • kolejności wpływu wniosku
  • realizacji zadań na terenie obszaru określonego w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Przemyśla.

Na podstawie obu kryteriów ustalono listę podstawową osób/ podmiotów zakwalifikowanych do przyznania dotacji. Lista ta obejmuje wspomnianych 22 wnioskodawców na łączną sumę dotacji 99.500zł, co uwzględnia przyznane w budżecie gminy środki na ten cel w wysokości 100.000zł. Dodatkowo ustalona została - również przy zastosowaniu obu kryteriów - lista rezerwowa, która będzie realizowana w przypadku zwiększenia środków w budżecie na ten cel.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 12-03-2018 08:40