6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiany w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu

W obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryka Moskwy, ze sztandarem przemyskiej jednostki pożegnał się dziś (7 marca br.) insp. Wojciech Kiełtyka. W uroczystości wzięli udział m.in.: Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, szefowie współpracujących z Policją służb, inspekcji i straży, zaproszeni goście oraz funkcjonariusze i pracownicy jednostki.

 

KMP Przemyśl (4).jpeg

 

Uroczystą zbiórkę odbywającą się w auli przemyskiej komendy uświetnili goście, którzy współpracowali z Komendantem Miejskim Policji w Przemyślu insp. Wojciechem Kiełtyką. W trakcie swojego wystąpienia Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla podkreślał dobrą współpracę samorządu z Policją. Dziękując za dotychczasową długoletnią współpracę, wskazał na potrzebę kontynuacji wspólnych przedsięwzięć. Nawiązując do tego wystąpienia Jan Pączek Starosta Przemyski stwierdził, że właściwa relacja pomiędzy samorządami a policją, ma niebagatelny wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Kapelan przemyskiej policji ksiądz prałat Janusz Mączka podkreślił, że służba to swego rodzaju misja, z której komendant Kiełtyka wywiązał się wzorowo. Do życzeń i podziękowań dołączyli się także przedstawiciele współpracujących służb, inspekcji i straży. Słowa podziękowania za dotychczasową służbę, w imieniu nadinsp. Krzysztofa Pobuty Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, przekazał podinsp. Ryszard Sołkiewicz.

 

KMP Przemyśl (8).jpeg

 

W trakcie uroczystości, mł. insp. Henryk Moskwa Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, mówił o przemianach pokoleniowych w szeregach podkarpackiej policji. Podkreślał zasługi ustępującego komendanta, a równocześnie wskazywał na konieczność przygotowania do pełnienia obowiązków służbowych na kierowniczych stanowiskach oficerów z krótszym stażem. Jednocześnie insp. Moskwa delegował do czasowego pełnienia służby w przemyskiej jednostce i sprawowania obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu - nadkom. Piotra Mazura.

 

KMP Przemyśl (12).jpeg

 

Insp. Wojciech Kiełtyka pełni służbę w Policji od 1991r. Od początku swojej drogi zawodowej jest związany z przemyską jednostką. W latach 1991-1999 był funkcjonariuszem Plutonu Patrolowo Interwencyjnego. Następnie w latach 1999 - 2008 pełnił służbę w Zespole dw. z Przestępczością Gospodarczą, którego w 2008 roku został kierownikiem. W latach 2009 - 2012 sprawował funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Medyce. W roku 2012 został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu, a w roku 2016 objął kierownictwo w tej jednostce.

 

KMP Przemyśl (14).jpeg

 

Przejmujący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu nadkom. Piotr Mazur pełni służbę w Policji od 22 lat. Rozpoczął ją w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Następnie, przeniósł się do ówczesnej Komendy Rejonowej Policji w Przemyślu, gdzie początkowo pełnił służbę na stanowisku dzielnicowego. W 1998 roku został przeniesiony do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, gdzie przechodził kolejne szczeble kariery zawodowej do stanowiska Zastępcy Naczelnika Wydziału. W międzyczasie w latach 2008 - 2009 był delegowany i pełnił służbę w Centralnym Biurze Śledczym. Od 2016 roku zajmował stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych.

 

 

 

 

 

 

informacja/zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 07-03-2018 14:40