5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu RP odznaczony Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Węgier.

W dowód uznania wybitnych zasług w budowaniu politycznych i społecznych kontaktów węgiersko-polskich marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski zostali uhonorowani Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Węgier. Ceremonia odbyła się w piątek, 2 marca br. w siedzibie Parlamentu w Budapeszcie. Odznaczenie nadał i wręczył marszałkom prezydent János Áder, w ślad za propozycją przewodniczącego węgierskiego parlamentu László Kövéra, na wniosek premiera Viktora Orbána.

 

KU298722-2.view.jpegfot.Paweł Kula

 

W laudacji na cześć Marszałka Sejmu przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövér przypomniał polityczną drogę Marka Kuchcińskiego. - Uczestniczył w pracach związkowych legendarnej „Solidarności”, wziął czynny udział w tworzeniu i kolportowaniu literatury zwanej przez władze nielegalną, ale w rzeczywistości oznaczającej wolność, a po zmianie ustroju podjął się poważnej roli w kulturalnym życiu swojego rodzinnego miasta - powiedział przewodniczący Kövér. - W roli Marszałka Izby jest aktywnym uczestnikiem zarówno w  polityce, jak i społecznie, w kształtowaniu stosunków polsko-węgierskich - podkreślił także oraz zwrócił uwagę na wieloletnie zaangażowanie Marka Kuchcińskiego w budowę Europy Karpat i pogłębienia współpracy w regionie. - Marszałek Kuchciński dobrze wie, że Karpaty łączą. Łączą obszary, kraje i ludzi - podkreślił.

 

KU298781-2.view.jpegfot.Paweł Kula

 

Przede wszystkim jednak, zdaniem przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego, Warszawę i Budapeszt łączą wspólne wartości i tradycja. Wśród tych wartości László Kövér wymienił wolność, szacunek do poprzedników i oddanie dla przyszłych pokoleń. - W osobie Marka Kuchcińskiego, Węgry znalazły prawdziwego przyjaciela, który poza swoją działalnością w życiu publicznym, udowadnia swoimi słowami i czynami, że owszem warto szukać ścieżek ugody, zbliżenia w całym regionie podzielonym konfliktami, urazami przeszłości i że wspólna, Środkowa Europa ma przed sobą przyszłość - można było usłyszeć w laudacji wygłoszonej przez przewodniczącego Kövéra.

 

KU298906-2.view.jpegfot.Paweł Kula

 

Odbierając przyznane wysokie węgierskie odznaczenie Marszałek Sejmu powiedział: - Traktuję ten order jako uznanie dla całego zespołu, który od wielu kadencji w Sejmie działa na rzecz dobra wspólnego i przyjaźni polsko-węgierskiej. Jesteśmy posłańcami i zarazem twórczymi kontynuatorami tej wielkiej sprawy, która rozpoczęła się przed tysiącem lat. Kontynuatorami dzieła i tradycji dawnych dynastii - Piastów, Arpadów i Andegawenów, Jagiellonów i Batorych.

 

KU298965-2.view.jpegfot.Paweł Kula

 

- Wspólnie dzisiaj budujemy nową Europę Środkową. Rozpoznaliśmy signum temporis. Zrozumieliśmy, że nasza przyjaźń i współpraca, a zwłaszcza znaczenie polityczne mogą być wzmocnione współpracą w całym makroregionie środkowoeuropejskim - zaznaczył Marszałek Sejmu. Wymienił w tym miejscu takie inicjatywy jak Grupa Wyszehradzka, Trójmorze, czy konferencja Europa Karpat.

 

KU298698-2-Pano.view.jpegfot.Paweł Kula

 

Marszałek Sejmu przypomniał też o podjętej w ostatnim czasie przez parlamenty Polski i Węgier decyzji o utworzeniu Fundacji im. Wacława Felczaka. Wyraził nadzieję, że jest to rozpoczęcie kolejnego etapu naszej współpracy dwustronnej skierowanej głównie do młodego pokolenia. Marek Kuchciński podziękował także Zgromadzeniu Narodowemu Węgier za przyjęcie Uchwały o poparciu dla Polski w sporze z instytucjami UE. - Jest to bezpośredni wymiar naszej współpracy. Dziękujemy Wam, bracia Węgrzy - zakończył.

 

 

 

zdjęcia: Paweł Kula

 

informacja: marszalek.sejm.pl

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 07-03-2018 13:02