18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

W PARR dyskutowano o potencjale kadrowym Podkarpacia

6 marca br. w Przemyślu odbyła się konferencja „Potencjał Kadrowy Podkarpacia” współorganizowana przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Współinicjatorem konferencji był Maciej Karasiński, Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w  WUP Rzeszów.

Celem spotkania było omówienie aktualnych trendów na podkarpackim rynku pracy w oparciu o wyniki badania realizowanego w 2017 roku przez WUP Rzeszów.

 

parr1.jpeg

 

Konferencję otworzył Prezes PARR S.A. - Kamil Niklewicz, który powitał zaproszonych gości. Następnie głos zabrały Panie Wioletta Pytko oraz Małgorzata Kawalec przedstawicielki WUP Rzeszów, które przedstawiły trendy w zakresie potencjału kadrowego podkarpackiego rynku pracy na podstawie opinii osób pracujących, poszukujących pracy jak i również osób biernych zawodowo. Podczas spotkania przedstawiono zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i kształcenie ustawiczne na Podkarpaciu, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego rynku pracy.  Zwieńczeniem konferencji była dyskusja na temat kształcenia osób młodych oraz sytuacji na rynku pracy.

 

parr2.jpeg

 

Udział w konferencji wzięli m.in.: Wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk, Wójt Gminy Stubno Janusz Słabicki, Wójt Gminy Medyka Marek Iwasieczko, Sekretarz Starostwa Powiatowego Jerzy Góralewicz, Radni Rady Miasta Przemyśla oraz Radni Powiatu Przemyskiego, a także dyrektorzy szkół, przedstawiciele uczelni, ośrodków pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy, ochotniczego hufca pracy, a także lokalni przedsiębiorcy.

 

 

 

 

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 07-03-2018 11:33
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 07-03-2018 13:24