14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Prelekcja w PBW

27 lutego 2018 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu, z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, odbyło się spotkanie historyczne, adresowane do uczniów oraz nauczycieli szkół z Przemyśla i powiatu przemyskiego, przedstawicieli środowisk edukacyjnych, kulturalnych, władz samorządowych i wszystkich zainteresowanych.

 

Inspiracją do jego zorganizowania były słowa dr Jarosława Szarka – Prezesa IPN: To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. Komuniści zamierzali zniszczyć tę najbardziej radykalną i patriotyczną część polskiego społeczeństwa. Chcieli też zatrzeć ślad po niej na zawsze. Nie udało się. Po 50 latach zakłamania (…) Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu. Kolejne pokolenia rozumieją, że w godzinie próby – jak zamordowana przez komunistów „Inka” – warto „zachować się jak trzeba”. Wspólnie dbajmy o pamięć o historii tych Żołnierzy!

 

PBP4.jpeg

 

Podczas spotkania prelekcję wygłosił Zenon Fajger – pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie. W jasny i przystępny sposób podzielił się ze słuchaczami swoją rozległą wiedzą na temat życia i bohaterskich postaw „żołnierzy niezłomnych”, szczególnie tych związanych z Podkarpaciem i Przemyślem, jak np. Łukasz Ciepliński „Pług”, Hieronim Dekutowski „Zapora” czy Władysław Antoni Koba „Tor”. W swoim wstąpieniu zwrócił także uwagę na te zagadnienia związane z wybuchem i przebiegiem II wojny światowej, które w konsekwencji pchnęły polskich żołnierzy i cywilnych patriotów do konspiracyjnej walki z radzieckim okupantem oraz powojennymi, komunistycznymi władzami Polski. Wielu z nich zapłaciło za to swoim młodym życiem.

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli:

Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla

Jan Pączek – Starosta Przemyski

 

 

 

W konferencji wzięło udział ok. 120 osób, wśród których byli uczniowie i nauczyciele z ZSEiO w Przemyślu, klas gimnazjalnych SP Nr 14 i SP Nr 16 w Przemyślu, Gimnazjum w Medyce oraz goście honorowi: Robert Bal - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu, Jerzy Góralewicz - sekretarz Zarządu Powiatu Przemyskiego, Andrzej Huk - Wójt Gminy Przemyśl, Robert Sosnowski - główny specjalista Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Bernadeta Jasińska - kierownik przemyskiego oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją KO w Rzeszowie, Grzegorz Poznański - członek zarządu TPN w Przemyślu, redaktor Rocznika Przemyskiego, Bogusław Klisowski - wicedyrektor SP Nr 14 w Przemyślu, Piotr Pruchnicki - Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”.

 

PBP1.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu

tekst/zdjęcia: E.Krupa
 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 01-03-2018 08:24
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 01-03-2018 08:31