15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Największe złoże gazu w Polsce. Gdzie? W Przemyślu!

Złoże Przemyśl eksploatowane jest już od przeszło 60 lat. Jest to największe złoże gazu w naszym kraju. Trudno nie wspomnieć o tym, iż pozyskiwany u nas surowiec jest najwyższej jakości – zawartość metanu wynosi bowiem ok. 98-99%.

 

Jak wykazują badania, na naszym terenie znajdują się ogromne pokłady tego cennego surowca.

 

Na przełomie 2017 i 2018 roku spółka PGNiG wykonała odwiert o głębokości 2030 metrów. Jest on już czwartym odwiertem w tym rejonie, z którego uzyskano przypływ gazu w ilościach przemysłowych. Do końca roku mają zostać wykonane jeszcze trzy odwierty, a wiercenie kolejnego z nich rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu.

Odwiert Przemyśl – 290, bo o nim mowa, położony jest w okolicy podprzemyskiej miejscowości Ujkowice. Umożliwić ma on wydobycie surowca z nowego horyzontu gazowego VIIIa w złożu Przemyśl. Testy jakie przeprowadziło PGNiG wykazały, iż  możliwe jest tam wydobycie gazu w ilości około 150 metrów sześciennych na minutę.

 

Kolejne, nowe złoża odkryte zostały dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii. Nim rozpoczęto odwierty, wykonano tu tak zwaną tomografię sejsmiczną. Są to swego rodzaju badania 3D, które pozwalają na otrzymanie trójwymiarowej mapy warstw skalnych. Metoda ta skuteczna jest nawet w przypadku prowadzenia badań skorupy ziemskiej do głębokości kilku kilometrów.

„Zdjęcia sejsmiczne 3D zasadniczo zmieniły nasz pogląd na temat budowy geologicznej złoża. Na tej podstawie podjęliśmy decyzję o jego rewitalizacji, która pozwoli na eksploatację złoża przez kolejne dekady” – powiedział Prezes Zarządu PGNiG S.A. Piotr Woźniak.

 

gaz.jpeg

 

Obecnie PGNiG posiada w naszym kraju 21 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 25 koncesji łącznych (poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie). Spółka dysponuje też 213 koncesjami eksploatacyjnymi, z czego 151 to koncesje na wydobywanie gazu ziemnego, 14 – ropy naftowej, a 48 – ropy i gazu. Ponadto PGNiG ma również 9 koncesji na magazynowanie gazu ziemnego i 3 koncesje na składowanie odpadów.

 

 

opr. Agata Czereba
fot. www.pixabay.com

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 16-02-2018 12:00
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 16-02-2018 12:12