3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PRZEKAZANIE DO UŻYTKOWNIA ULICY BAKOŃCZYCKIEJ W PRZEMYŚLU

W dniu 29 listopada br. o godzinie 13.00 odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania ul. Bakończyckiej w Przemyślu. Modernizacja ulicy została zrealizowana w ramach Kontraktu: „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przygranicznych poprzez modernizację ul. Bakończyckiej w Przemyślu”. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla powitał zaproszonych gości. Po krótkich wystąpieniach okolicznościowych Ks. Prałat Wacław Partyka poświęcił zmodernizowaną ul. Bakończycką. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, Ryszard Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, Jacek Cielecki Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich oraz Radni Rady Miejskiej: Ryszard Kulej i Bogusław Zaleszczyk, a   w imieniu wykonawcy robót Firmy STRABAG Sp. z o.o. Janusz Bucior. Po zakończonej uroczystości uczestnicy przemaszerowali częścią oddanej dziś do użytkowania ulicy.

Projekt Gminy Miejskiej Przemyśl został wybrany przez Komitet Sterujący do dofinansowania przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006. Kwota dofinansowania z tego programu stanowiła 75% kosztów zadania, czyli 3.468.124,5 PLN. Całkowita wartość projektu to kwota 4 624 166 PLN. Wykonawcą robót była Firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kancelaria Prezydenta Miasta

Rafał Porada

Opublikował:  | Data publikacji: 29-11-2006 15:03
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 15:01
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl