17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stanowisko Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie wyłączenia niektórych przystanków z korzystania przez przewoźników

24 stycznia 2013 r. Rada Miejska w Przemyślu, na wniosek Prezydenta Miasta Przemyśla, podjęła uchwałę nr 33/2013 określającą, z których przystanków na terenie miasta Przemyśla mogą korzystać przewoźnicy w transporcie drogowym osób. Ówcześnie, z ogólnej liczby 207 (obecnie 218) zostało wyłączonych 14 przystanków (w ścisłym centrum miasta), z których korzystać może jedynie Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu, jako tzw. operator wewnętrzny, wykonujący usługę publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Przemyśla, a jednocześnie, w oparciu o stosowne porozumienia międzygminne – również na terenie Gmin: Przemyśl (linie nr  1, 4, 8, 11, 16, 17, 20, 21, 23, 35), Krasiczyn (linia nr 18 ) oraz Żurawica (linia nr 3).

Jednocześnie Rada podjęła decyzję, aby prawo do korzystania z przystanków dla zezwoleń wydanych wcześniej obowiązywało do czasu ich wygaśnięcia, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2016r.

Prawie 4-letni okres do wejścia w życie przedmiotowego przepisu wskazany w uchwale był spowodowany przekonaniem, iż prywatni przewoźnicy muszą mieć czas na dostosowanie swoich rozkładów jazdy do zmienionej sytuacji w tym zakresie, w tym również na zmianę tras. Niestety jak pokazują działania kontrolne przeprowadzone w ostatnim czasie, choć posiadane zezwolenia przez większość przewoźników nie pozwalają na korzystanie z wyłączonych 14 przystanków, ich pojazdy nadal z nich korzystają.

Pragnę przypomnieć, iż wraz z wejściem w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Prezydent Miasta stał się organizatorem publicznego transportu zbiorowego, a zatem podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie komunikacji na terenie Miasta, w tym również za przystanki. Wprowadzenie tych ograniczeń zostało podyktowane względami bezpieczeństwa, gdyż przystanki te były, szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego, oblegane do tego stopnia, iż autobusy i busy nie były w stanie zatrzymać się na nich. W konsekwencji pasażerowie wysiadali z nich i wsiadali do nich w miejscach do tego nie przeznaczonych i niebezpiecznych. Prowadziło to również do blokowania pasów ruchu.

Nie oznacza to jednak, że przewoźnicy i ich klienci nie mają możliwości korzystania z tego rodzaju usług w centrum miasta. Większość przewoźników posiada „prywatne” przystanki przy ulicy Czarnieckiego, istnieje też możliwość skorzystania z przystanku zlokalizowanego  przy ulicy Wilsona, tj. ,,Wyb. Wilsona – Stacja paliw” lub przystanku przy ul. Sportowej, tj. ,,Sportowa – Przychodnia”, czy w końcu z Dworca Autobusowego, którego zarządcą jest PKS Sp. z o.o. w Przemyśl. W tym miejscu pragnę wskazać, iż zgodnie z art.  15  ust. 1 pkt 7 ustawy z  dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2017.2136 z późn. zm.) pomimo faktu, iż wskazany dworzec jest zarządzany przez PKS - nie może on odmówić przewoźnikowi dostępu do jego infrastruktury. Jeżeli dochodzi do takich przypadków, jest to naruszenie prawa.

W moim przekonaniu nie zniknęły przesłanki, w konsekwencji których zaproponowałem Radzie obecnie obowiązujące rozwiązanie, a wręcz przeciwnie - na terenie Miasta skala działalności przewoźników jest większa niż 2013 roku, nie przewiduje się więc zmian w tym zakresie.

 

Prezydent Miasta Przemyśla

Robert Choma

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 12-02-2018 10:49
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 12-02-2018 13:31