14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"MAŁA OBWODNICA" BĘDZIE REMONTOWANA

Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 280/4666/06 z dnia 19 września 2006 r. Gmina Miejska Przemyśl otrzymała dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162 R w Przemyślu” w ramach ZPORR Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa.

 

Wartość projektu wynosi 3 937 799,36 zł, z tego dofinansowane będzie 2 362 679,62 zł, co stanowi 60% wartości inwestycji. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków budżetu gminy (1 575 119,74 zł).

  Projekt dotyczy drogi powiatowej nr 2162 R w Przemyślu, która obejmuje ulice: St. Augusta, Borelowskiego, Bohaterów Getta i Wincentego Pola.

W celu poprawy istniejącego stanu technicznego drogi oraz podniesienia jej parametrów użytkowych przeprowadzony zostanie następujący zakres robót:

-wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni (3,12 km),
-wykonanie nowej nawierzchni najbardziej zniszczonych chodników,
-regulacja pionowa urządzeń infrastruktury technicznej (włazy, studzienki kanalizacyjne itp.).

Ponadto zaplanowano modernizację zatok autobusowych. Planowany termin realizacji zadania 2007 – 2008.

Aktualizacja informacji z dnia:11.12.2006 r.
źródło: Wydział Inwestycji i Strategii Rozwoju
dodał: Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta

 

 

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 28-09-2006 10:59
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 15:01