7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Semper Paratus… Ćwiczenie rotacyjne „Terytorialsów” 2 kompanii lekkiej piechoty miasta Przemyśla.

   Mottem terytorialsów jest hasło: „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Oddaje ono misję Wojsk Obrony Terytorialnej, która polega na obronie i wspieraniu lokalnych społeczności. Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się m.in.: ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

DSC_0856.jpeg
DSC_0880.jpeg
DSC_0733.jpeg

   W dniu dzisiejszym 2 kompania lekkiej piechoty (kompania obrony terytorialnej miasta Przemyśla) wchodząca w skład 34 blp odbyła planowe ćwiczenie rotacyjne na terenie naszego miasta. Tematyka dzisiejszego ćwiczenia obejmowała profilaktykę przeciwpożarową, udzielanie pierwszej pomocy w tym obsługę defibrylatora, podejmowanie ludzi ze zbiornika wodnego, udzielanie pomocy poszkodowanemu znajdującemu się pod lodem a także prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej.

DSC_0769.jpeg
DSC_0766.jpeg
DSC_0818.jpeg

   Żołnierze terytorialnej służby wojskowej po przejściu szkolenia teoretycznego prowadzonego przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z Przemyśla przystąpili do ćwiczeń praktycznych, których celem była weryfikacja nabytej wiedzy. Zadania WOT-u różnią się od tych, jakie mają pozostałe rodzaje sił zbrojnych. W czasie pokoju żołnierze wojsk obrony terytorialnej mają działać na terenie swojej „małej ojczyzny” – przeciwdziałać klęskom żywiołowym i zwalczać ich skutki, prowadzić akcje ratownicze w przypadku sytuacji kryzysowych, dlatego też szalenie ważne jest nabycie umiejętności praktycznych gdyż jak się okazuje np. układanie worków z piaskiem w przypadku podtopień czy powodzi nie jest tak prostą czynnością jakby się mogło wydawać.

DSC_0757.jpeg
DSC_0752.jpeg
DSC_0848.jpeg
DSC_0881.jpeg

   Punktem kulminacyjnym dzisiejszych ćwiczeń było zapoznanie się Dowódcy 2klp wraz z podwładnymi z działalnością Miejskiego Centrum Monitoringu oraz funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Publikacja i zdjęcia:
szer. pchor. TSW Maciej J. Szeremeta - WSOiZK

 

Opublikował: Maciej Szeremeta | Data publikacji: 11-02-2018 19:40
Modyfikował: Maciej Szeremeta | Data modyfikacji: 12-02-2018 15:04