9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

TRWAJĄ PRACE PRZY UL. BAKOŃCZYCKIEJ

Trwają prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przygranicznych poprzez modernizację ulicy Bakończyckiej w Przemyślu”. Zadanie to jest współfinansowane w 75% przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006.

Zakończono już roboty teletechniczne. Obecnie prowadzone są prace związane z wykonaniem kanalizacji ogólnospławnej oraz przygotowaniem podbudowy drogi przed ułożeniem warstwy asfaltowej.
Przypomnijmy, iż w kwietniu bieżącego roku została podpisana umowa z wykonawcą robót Firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Planowany termin zakończenia prac budowlanych określono na koniec października 2006 roku.

 

 

 

Aktualizacja informacji z dnia:11.12.2006r
Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

 

 

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 28-07-2006 09:54
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 15:01