12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ TERENÓW PRZYGRANICZNYCH POPRZEZ MODERNIZACJĘ UL. BAKOŃCZYCKIEJ W PRZEMYŚLU

W drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przygranicznych poprzez modernizację ul. Bakończyckiej w Przemyślu”, którym została firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Umowa na realizację robót zawarta pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a ww. Spółką została podpisana w dniu 25.04.2006 r. W najbliższym czasie zostanie przekazany plac budowy. Termin zakończenia prac budowlanych określono na dzień 31 października 2006 r. Realizacja niniejszego projektu jest możliwa dzięki uzyskaniu przez Miasto Przemyśl dofinansowania w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 w wysokości 75% wartości zadania.

 

 

Aktualizacja informacji z dnia:11.12.2006r

Opracowanie: Wydział Inwestycji Strategii i Rozwoju
Aktualizacja: Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

 

 

 

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 02-05-2006 09:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 15:01