19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyło się spotkanie podsumowujące I edycję projektu pt. "Staż + Szkolenie = Zatrudnienie"

1 lutego br. w siedzibie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się spotkanie podsumowujące I edycję projektu pt.  „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” realizowanego przez PARR S.A. Staż ukończyło 29 uczestników projektu. Podczas spotkania zostały przedstawione rezultaty projektu, a także wręczone zaświadczenia z odbycia stażu zawodowego.

 

parr1.jpegPłatne staże odbywały się w podkarpackich przedsiębiorstwach, które zgłosiły swój akces do projektu. Staże trwały 8 miesięcy i  miały na celu zdobycie przez uczestników projektu doświadczenia zawodowego adekwatnego do ukończonych przez nich szkoleń zawodowych. Uczestnikom projektu w związku z odbywaniem stażu zawodowego przysługiwały badania lekarskie, stypendium stażowe w wysokości 1750 zł brutto brutto / miesiąc oraz zwrot kosztów dojazdu na staż.

 

parr3.jpeg24 stażystów podpisało umowę o pracę na m.in. 3 miesiące, na min. ½ etatu. Wśród uczestników projektu były osoby, które podpisały umowę o pracę na pełny etat, a także na czas nieokreślony.

Ponadto każdy uczestnik projektu odbył indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. W ramach spotkań zostały zidentyfikowane potrzeby uczestników projektu oraz został opracowany Indywidualny Plan Działania. Następnie uczestnicy projektu odbyli grupowe poradnictwo zawodowe. Kolejnym etapem w projekcie były szkolenia zawodowe. Tematyka szkoleń została wybrana i dopasowana do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, na podstawie wypracowanego Indywidualnego Planu Działania oraz na podstawie wstępnego rozeznania zapotrzebowania wśród pracodawców na pracowników w określonych zawodach. Szkolenia zakończyły się egzaminem zewnętrznym. Dla wszystkich uczestników projektu przewidziane było stypendium szkoleniowe.

 

parr.jpegWszystkim stażystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w karierze zawodowej!

 

Projekt pt. „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” jest realizowany w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 02-02-2018 14:33