7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ZAKONCZONA MODERNIZACJA LWOWSKIEJ W PRZEMYŚLU

   W dniu 14 lipca 2005 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji 0,5 km zmodernizowanego odcinka ulicy Lwowskiej w Przemyślu. Wspomniany odcinek jest częścią drogi krajowej biegnącej w kierunku przejścia granicznego w Medyce. 

   Prowadzone prace polegały na modernizacji nawierzchni drogowej, budowie kanalizacji deszczowej i wykonaniu oświetlenia ulicznego. Był to drugi z pięciu etapów zaplanowanej przebudowy ulicy Lwowskiej, których realizację zaplanowano na lata 2004 – 2010. 
   Realizacja II etapu inwestycji wyniosła 75 331, 34 Euro z czego 56 498, 50 Euro tj. 75% poniesionych kosztów zostało sfinansowane dzięki uzyskaniu grantu w ramach Narodowego Programu dla Polski 2002 Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych (SIPF).

Alicja Żelazko
Wydział Inwestycji i Strategii Rozwoju

Opublikował:  | Data publikacji: 26-07-2005 09:36
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 15:00