8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ŚRODKI NA MODERNIZACJĘ BAKOŃCZYCKIEJ w PRZEMYŚLU

Projekt „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przygranicznych poprzez modernizację ul. Bakończyckiej w Przemyślu” przedłożonego do współfinansowania w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006.
 W dniach 7-8 lipca 2005 r. odbyło się I posiedzenie Komitetu Sterującego Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006.
  W ramach I naboru złożono 188 wniosków o dofinansowanie z czterech kwalifikujących się województw.
   Projekt Nr NEB/PL/PDL/1.2/05/28 Gminy Miejskiej Przemyśl pt. „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przygranicznych poprzez modernizację ul. Bakończyckiej w Przemyślu” został wybrany przez Komitet Sterujący do dofinansowania w kwocie 3.468.124,5 PLN co stanowi 75% kosztów zadania. Całkowita wartość projektu 4 624 166 PLN.
   Inicjatywa INTERREG III jest finansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dla strony polskiej zaś strony białoruskiej i ukraińskiej ze środków TACIS CBC. 
   Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina jest jednym z siedmiu programów współpracy transgranicznej realizowanych z udziałem Polski. 
   Wszystkie Programy Inicjatywy Wspólnotowej, podobnie jak programy operacyjne, służą absorpcji funduszy strukturalnych. Głównym celem tej inicjatywy Unii Europejskiej jest dążenie do tego aby granice państwowe nie stanowiły przeszkody dla zrównoważonego rozwoju oraz integracji europejskiej a możliwa współpraca wzmacniała spójność społeczno - gospodarczą.

Beata Żyła
Wydział Inwestycji Strategii Rozwoju
Opublikował:  | Data publikacji: 19-07-2005 17:20
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 15:00