9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Otwarte konkursy ofert na zadania w zakresie kultury na 2018 r.

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uprzejmie informuje, że konkursy ofert w dziedzinie kultury na rok 2018 zostały już ogłoszone.

Konkurs ofert pn. „Niepodległa: wczoraj dzisiaj jutro”. Konkurs ogłoszony jest z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Celem konkursu jest wprowadzenie do przestrzeni publicznej inicjatyw, które nie tylko upamiętniają odzyskiwanie przez Polskę niepodległości, ale także wychodzą naprzeciw potrzebie obecnej i przyszłej interpretacji tego faktu w kontekście jego znaczenia dla tworzenia wspólnoty obywatelskiej i pielęgnowania tożsamości narodowej przy użyciu współczesnych środków wyrazu artystycznego. Przedmiotem zadania jest dowolna forma wypowiedzi kulturalnej, poświęcona kultywowaniu tradycji niepodległościowych, wspomnieniu istotnych wydarzeń historycznych, jak również podkreśleniu znaczenia niepodległości w kontekście przyszłości Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs ofert pn. „Wydarzenia kulturalne”. Zadania konkursowe to realizacja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, które muszą mieć charakter międzynarodowy, ogólnopolski lub wojewódzki, promujących aktywność kulturalną o istotnych wartościach dla promocji kultury województwa, m.in.: festiwale, plenery, wystawy, konferencje, warsztaty, tworzących markę kulturalną województwa.

Konkurs ofert pn. „Wydawnictwa”. Celem konkursu jest dokumentowanie działalności społeczno-kulturalnej organizacji funkcjonujących w sferze kultury, jak również promowanie dokonań twórców i artystów oraz ich twórczości przy wykorzystaniu istniejących narzędzi promocji, ale także poszukiwanie nowych sposobów promowania. Dofinansowane będą zadania dotyczące wydania wcześniej niepublikowanych, niskonakładowych wydawnictw z zakresu m.in. literatury pięknej, nowatorskich opracowań albumowych dokumentujących historię i kulturę regionu, czasopism cyklicznych z zakresu historii i kultury regionu.

Zadania konkursowe mogą być zrealizowane w partnerstwie publiczno-społecznym np. z państwowymi lub samorządowymi instytucjami kultury, szkołami publicznymi.

Informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce Kultura – Mecenat  kulturalny http://kultura.wrotapodkarpackie.pl/index.php/mecenat-kulturalny/mecenat oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/mecenat-kulturalny/3865-konkursy-ofert-2018.

 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 30-01-2018 08:56
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 30-01-2018 10:39