23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

X Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej

W dniach 22–28 stycznia 2018 roku odbywają się na całym Podkarpaciu X Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu . Jest to ogromny projekt, zainicjowany i koordynowany przez Zakład Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, skierowany do dzieci, młodzieży, nauczycieli, władz samorządowych, ludzi ze świata kultury i nauki oraz całego środowiska lokalnego. Jego celem jest przypominanie historii podkarpackich Żydów – ich życia, kultury, wkładu w rozwój regionu, a w końcu tragicznych losów z okresu II wojny światowej.


Honorowy patronat nad obchodami objął Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, zaś wydarzeniom odbywającym się w Przemyślu i powiecie przemyskim dodatkowo patronuje Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla oraz Jan Pączek – Starosta Przemyski.

 

W tym roku również Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu po raz pierwszy włączyła się do realizacji tego przedsięwzięcia. Z tej okazji 25 stycznia 2018 r. w siedzibie biblioteki odbyło się spotkanie, poświęcone dziejom przemyskich Żydów, na które chętnie przybyli uczniowie i nauczyciele z przemyskich szkół oraz zaproszeni goście.

 

PBW.jpeg

 

W programie wydarzenia znalazła się m.in. prezentacja pt. Zarys historii Żydów w Przemyślu (Józefa Kostek – Społeczny Komitet Pamięci im. Mojżesza Schorra w Przemyślu); prelekcja pt. Z kart historii mojej przemysko-dynowskiej rodziny (David Ringler – Izrael); Materialne i niematerialne ślady ludności żydowskiej w Przemyślu – emisja filmu przygotowanego przez uczniów ZSU-HiG w Przemyślu; Siostry Podgórskie – występ krasomówczy (Remigiusz Maciewicz – uczeń klasy VI Zespołu Szkół w Ostrowie); referat Przemyślanie ratujący Żydów w czasie zagłady (Katarzyna Kostecka – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej) oraz Fusia - opowieść o bohaterskich przemyślankach ratujących Żydów (teatrzyk Kamishibai) - Monika Lach – nauczyciel bibliotekarz w SP Nr 1 w Przemyślu.

 

PBW1.jpeg

 

Zgromadzeni mogli obejrzeć wystawę prac plastycznych uczniów SP nr 1 w Przemyślu „Historia i kultura przemyskich Żydów w plakacie”.
Dla wszystkich uczestników spotkania była to okazja do poznania jednej z kart naszej historii, ale również lekcja prawdziwego człowieczeństwa w obliczu zagłady wojennej.

 

PBW2.jpeg

 

W czwartkowym spotkaniu udział wzięli m.in.: Małgorzata Majka – Onyszkiewicz – Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego mniejszości narodowych i etnicznych, Jan Jarosz – Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Renata Kochanowicz – Wydział Edukacji UM w Przemyślu, Bernadeta Jasińska – Kierownik przemyskiego oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją KO w Rzeszowie, Mateusz Mróz – Doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Stanisław Januś – Prezes Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, Zbigniew Tomusiak – Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Przemyślu, dr Zofia Bator- nauczyciel konsultant PCEN w Przemyślu, Edward Misztal – Przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” POiW w Lubaczowie, Krzysztof Kocyła – Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Przemyślu, Bogusława Pieczyńska – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu.

 

 

 

 

 

Informacja/zdjęcia: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 29-01-2018 09:20